Skip til primært indhold

Nathalie Fogh Rasmussen

Præsentation og kontaktinformation

Nathalie Fogh Rasmussen

M.Sc. Public Health., PhD student

University Hospital of Southern Denmark (Sygehus Sønderjylland), Molecular diagnostic and Clinical Research Unit; Hospital Pharmacy Research Unit, University of Southern Denmark, Institute of Regional Health Research


Presentation of Nathalie Fogh Rasmussen and her research

Ph.d.-projekt

Projektets titel

Available clinical information for clinical decision-making within inflammatory bowel disease: A Danish nationwide registry study (R-IBD).

Baggrund

Sygdommen kronisk tarmbetændelse er en betændelsestilstand i tarmen, som ikke kan helbredes, men den kan i nogen grad behandles, så patienterne kan leve med den. Inden for de sidste 20 år er flere og flere blevet ramt af sygdommen og i Danmark er der i dag omkring 60.000 personer, der lider af en kronisk tarmbetændelse. Den rammer både mænd og kvinder og oftest i 20-30 årsalderen. Den er forbundet med mavesmerter, ledsmerter, blod i afføringen og toiletbesøg flere gange om dagen.

Diagnosen kan ofte være svær at stille og derfor går mange med de ubehagelige symptomer over lang tid. Der er derfor behov for redskaber, der kan bruges til at stille en sikker og præcis diagnose og det skal ske tidligere end i dag med henblik på at undgå organskade. Der kan gå lang tid med behandlingsskift, fordi der i dag mangler metoder til at kunne forudsige hvilken behandling der virker på den enkelte patient.

Hvis vi kan få en bedre forståelse af patienternes meget forskellige udrednings- og sygdomsforløb før der tages beslutning om deres diagnose og behandling, så bliver det lettere at skræddersy et forløb til den enkelte patient, så behandlingen bliver så effektiv som mulig, men også mest skånsom for patienten. 

Formål

Det overordnede formål er at undersøge hvilke kliniske informationer, der er registreret forud for diagnose, behandlingsskift og operationer af patienter under mistanke for eller diagnosticeret med en inflammatorisk tarmsygdom på et dansk sygehus.

Metode

Projektet er et kohortestudie, som bygger på data fra de danske sundheds- og befolkningsregistre. Vi vil samle informationer fra registrene på alle patienterne.

Vi vil bl.a. undersøge:

  • hvilken type tarmbetændelse? (hvor er den lokaliseret)
  • hvilke diagnostiske undersøgelser har patienterne gennemgået?
  • får de medicinsk behandling?
  • har de nogle komplikationer/sygdomme ved siden af deres tarmsygdom?

 Og vi vil måle på om:

  • opstart af en bestemt type behandling (biologisk behandling) og/eller operation (såsom fjernelse af tyktarmen) er forudgået af billeddiagnostiske undersøgelser, kikkertundersøgelser, blod- og vævsprøver
  • molekylære markører i blod- og vævsprøver er forbundet med senere udvikling af komplikationer til patienternes tarmsygdom (f.eks. tarmkræft eller behov for fjernelse af tarmen).

Perspektiv

Projektet vil danne basis for fremtidige studier. Ved at kombinere projektets resultater med analyser på biologisk materiale fra biobanker og patologiske afdelinger kan man finde og teste redskaber (biomarkører), der kan bidrage til bedre diagnostik og udvælgelse af behandling, og dermed gøre behandlingen mere målrettet den enkelte patient.

Projektperiode

15. maj 2020 – 14 maj 2023.

Vejledere

Hovedvejleder

Vibeke Andersen, professor, overlæge, Sygehus Sønderjylland

Medvejledere

Professor Anders Green, overlæge Gunvor Iben Madsen og professor Tine Jess

Yderligere information

Læs mere om Nathalie Fogh Rasmussen og hendes forskning på:

Mere information:

APPFWU02V