Skip til primært indhold

Strategi for lægelig uddannelse på Sygehus Sønderjylland

Mål og visioner

Tilfredse patienter forudsætter, at personalet, der behandler og plejer dem har en stærk faglighed, og
denne stærke faglighed er forudsætningen for at kunne skabe de bedst mulige resultater til glæde for
patienterne.

Den gode lægeuddannelse skal også ses som en væsentlig rekrutteringsparameter, hvor læger under
uddannelsen til speciallæge gennem mødet med en engageret lægegruppe og en stærk læringskultur vil
kunne blive motiveret til også senere i arbejdslivet at vælge ansættelse i Sygehus Sønderjylland.


Den gode lægeuddannelse baserer sig på mesterlære som gennemgående og vigtigste princip.
Uddannelseslægen lærer direkte fra den erfarne læge, der både kender og superviserer lægen der
uddannes. Men læring sker også i tværfaglige teams, hvor lægen oplever og lærer de mange roller og
opgaver, der er med til at give en dybere forståelse for sammenhængene i patientforløb og behandling.
Sygehus Sønderjylland vil være kendt som sygehuset med den gode lægefaglige uddannelse, hvor
uddannelses- og netværkskulturen styrker sammenhængskraften.

Du finder Sygehus Sønderjyllands strategi for lægelig uddannelse her.

APPFWU02V