Skip til primært indhold

Den gode webtekst

Brugernes adfærd og læsemåde på nettet er helt særlig og anderledes end for print. Her får du gode råd til, hvordan du skriver tekster på hjemmesiden, der imødekommer dette.

Læseadfærd på nettet

Brugerne læser ikke lineært på nettet, som man gør, når man læser en bog og bladrer fra den ene side til den næste. I stedet springer læserens øjne rundt på siderne, og tålmodigheden er begrænset. Du kan altså ikke være sikker på, at brugerne læser alt, hvad der står på en side - og slet ikke, at de læser flere sider i en bestemt rækkefølge.

Man skelner mellem fire typer af læseadfærd på hjemmesider:

 • Skanne

  Skannerne leder efter specifikke informationer og forsøger at finde ord, sætninger, tal eller navne, der understøtter deres mål eller besvarer deres spørgsmål.
 • Skimme

  Skimmerne lader hurtigt blikket løbe ned over teksten for at danne sig overblik over dens hovedpointer og finde ud af, om de er interesserede i at læse teksten.
 • Læse

  Læserne er så interesserede i tekstens emne, at de læser den fra ende til anden. Måske printer de endda siden ud eller følger links til yderligere information.
 • Skippe

  Skipperne skimmer eller læser så tilpas meget af teksten, at de kan afgøre, at den ikke har nogen interesse eller relevans. De fleste tekster, vi møder, vælger vi fra.
  Skippe

Sådan skriver du nettekster, der imødekommer de fire typer læseadfærd

At skrive til nettet stiller særlige krav til dig som formidler, fordi brugerne læser ikke lineært på nettet.

Du imødekommer alle fire typer læseadfærd ved at have fokus på følgende, når du skriver tekster til nettet:

 • Skriv det vigtigste først
 • Gør teksten let at overskue ved at
  • dele den op i korte afsnit af max 5 linjer med ét budskab i hvert afsnit
  • bruge mellemoverskrifter til afsnit, så tekstens hovedpointer kan læses af mellemoverskrifterne
  • bruge punktopstillinger ved opremsninger
  • formulere links som hele sætninger, så det er klart, hvor de fører hen
 • Skriv hvert afsnit, så man kan forstå informationen uden først at have læst de foregående afsnit - dvs. så afsnit kan læses i vilkårlig rækkefølge

Læs mere om hvordan du imødekommer brugernes læseadfærd på intranettet under på siden "Skriv til nettet"

 

Udformning af tekster

Eksterne links skal åbne i nyt vindue, mens interne skal åbne i samme vindue. Dokumenter skal åbne i nyt vindue.

Fokusér tekster på, hvad brugerne skal gøre frem for at gennemgå reglerne og detaljerne (som fagpersonerne, men ikke nødvendigvis brugerne behøver at kende).

Gør tekster handlingsorienterede.

Understøt de ærinder og behov, du ved brugerne har.

Præsentér informationer i den rækkefølge, de skal bruges. Skriv det vigtigste først.

Undgå generelle formuleringer af menupunkter og genveje og vær så specifik som mulig.

Et link som ’Værd at vide’ leder fx brugerne på afveje, fordi næsten alt på hjemmesiden er værd at vide i en given kontekst.

Hvis din overskrift på en side er bred og en overskrift som andre afdelinger også kan have – fx "Om afdelingen" – så sørg for at gøre klart i resumefeltet og metabeskrivelsen, hvilken afdeling der er tale om. Dermed kan brugeren blandt andet ud fra søgeresultaterne vælge den relevante side.

Det er besluttet, at vi på hjemmesiden skriver tidspunkter sådan:

Mandag kl. 9.00-16.00

Tirsdag kl. 9.30-16.00.

APPFWU02V