Skip til primært indhold

Målgrupper for hjemmesiden

Hjemmesidens primære målgrupper er sygehusets patienter og pårørende. 
Derudover arbejder vi med følgende sekundære målgrupper for hjemmesiden: potentielle medarbejdere, uddannelsessøgende, fagpersoner herunder forskere, eksterne samarbejdspartnere som praktiserende læger og kommuner, håndværkere o.l. samt pressen og derigennem alle borgere i det sønderjyske område

Udgangspunktet er brugerne

Brugerne af sygehusets hjemmeside er målrettede og besøger hjemmesiden med specifikke tasks/mål, de skal løse – eller konkret information de leder efter. Vi ved fra brugerundersøgelser, at det primært er faktuelle informationer som kontaktinformation, find vej og parkeringsmuligheder, muligheder for at melde afbud, ændre eller bestille tid, åbningstider o.l., de søger på hjemmesiden. Derfor prioriterer vi at fremhæve disse informationer på hjemmesiden via bl.a. genveje til de informationer, vi ved, de fleste søger efter, på forsiden og afdelingsforsider.

I det hele taget, skal al information på hjemmesiden udarbejdes med udgangspunkt i følgende huskeregel:

"Vi skriver ikke om os, og hvad vi laver – vi skriver om det, som vores målgrupper efterspørger."

Ud over genvejene på forsiderne, understøtter vi dette med målgruppe-rettede indgange til informationen på hjemmesiden. Ydermere har vi opstillet en række krav til indhold, struktur og opbygning, som skal overholdes på alle afdelingshjemmesider. Kravene skal også medvirke til at gøre hjemmesiden brugervenlig og tilgængelig for alle, bl.a. i form af en vis ensartethed på tværs af afdelingssider. 

Obligatorisk indhold, struktur og opbygning

Kravene omfatter noget obligatorisk indhold (basisinformationer), en ensartet grundstruktur (dvs. ens menupunkter) og en grundlæggende opbygning af sider med elementer, der går igen på stort alle afdelingshjemmesider - dog med lidt forskel alt efter om hjemmesiden tilhører en klinisk afdeling, en klinisk serviceafdeling, en serviceafdeling eller en stabsafdeling. Derudover er der krav til, hvilke ikoner der skal bruges til de enkelte sider med basisindhold.

Nedenfor finder du kravene til obligatorisk struktur, indhold og opbygning for de fire afdelingstyper.

Kliniske afdelinger

Introduktion til afdeling (Manchet)

Kontakt:

 • Kontakt vedrørende:
  • Afbud / Ny tid
  • Dit behandlingsforløb, undersøgelser, behandlinger mv.
  • Ris og ros
   • Kontakt til afdelingsledelsen

Afdelingskontakt:

 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Link til Send dikker digital post

Hovedafsnit

Fagpersoner

Uddannelse

Om afdelingen

Tværgående indhold (Genveje)

Se demo af afdelingsside

Introduktion til hovedafsnit (Manchet)

Kontakt:

 • Kontakt vedrørende:
  • Afbud / Ny tid
  • Spørgsmål til dit forløb (undersøgelse, behandling mv.)
  • Medicin og receptfornyelse
  • Kontakt til ambulatorier og sengeafsnit
  • Ris og ros
    • Kontakt til afdelingsledelsen og afsnitsledelsen

Afdelingskontakt:

 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Link til Send dikker digital post

Ambulatorier og sengeafsnit

Praktisk information

Patientvejledninger

Behandlingsforløb i Mit Sygehus:

 • Side med overordnet tekst og direkte link til afsnittets behandlingsforløb i web-versionen af Mit Sygehus (mit.rsyd.dk)

Om afsnittet

Tværgående indhold (Genveje)

Se demo af side for afsnit

Introduktion til ambulatorium (Manchet)

Kontakt:

 • Kontakt vedrørende:
  • Afbud / Ny tid
  • Spørgsmål til dit forløb (undersøgelse, behandling mv.)
  • Medicin og receptfornyelse
  • Ris og ros
    • Kontakt til afdelingsledelsen og afsnitsledelsen

Afdelingskontakt:

 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Link til Send dikker digital post

Praktisk information

Velkommen til ambulatoriet

Patientvejledninger - Card med genveje

Tværgående indhold (Genveje)

Se demo af side side for ambulatorium

Introduktion til sengeafsnittet (Manchet)

Kontakt:

 • Kontakt vedrørende:
  • Afbud / Ny tid
  • Spørgsmål til dit forløb (undersøgelse, behandling mv.)
  • Medicin og receptfornyelse
  • Ris og ros
    • Kontakt til afdelingsledelsen og afsnitsledelsen

Afdelingskontakt:

 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Link til Send dikker digital post

Praktisk information

Velkommen til afsnittet

Patientvejledninger - Card med genveje

Tværgående indhold (Genveje)

Se demo af side for sengeafsnit

Kliniske serviceafdelinger

Introduktion til afdeling (Manchet)

Kontakt:

 • Kontakt vedrørende:
  • Afbud / Ny tid
  • Emner/Ydelser/Afsnit
  • Ris og ros
   • Kontakt til afdelingsledelsen

Afdelingskontakt:

 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Link til Send dikker digital post

Afsnit

 • Hvis det giver mening for brugerne ellers måske emner, som fx ”Bedøvelse”, ”Operation”, ”Intensiv” eller bare ”Røntgen”

Fagpersoner

Uddannelse

Om afdelingen

Tværgående indhold (Genveje)

Se demo af afdeling

Introduktion til afsnit (Manchet)

Kontakt:

 • Kontakt vedrørende:
  • Afbud / Ny tid
  • Emner/Ydelser/Afsnit
  • Ris og ros
   • Kontakt til afdelingsledelsen og afsnitsledelsen

Afdelingskontakt:

 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Link til Send dikker digital post

Patientvejledninger

Om afsnittet

Tværgående indhold (Genveje)

Se demo af side for afsnit

Serviceafdelinger

Introduktion til afdeling (Manchet)

Kontakt:

 • Kontakt vedrørende:
  • Emner/Ydelser/Underenheder
  • Afdelingsledelsen
  • Nøglepersoner

Afdelingskontakt:

 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Link til Send dikker digital post

Om afdelingen

Se demo af afdelingsside

Stabsafdelinger

Introduktion til afdeling (Manchet)

Kontakt:

 • Kontakt vedrørende:
  • Emner/Ydelser
  • Afdelingsledelsen
  • Nøglepersoner/Teams

Afdelingskontakt:

 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Link til Send dikker digital post
 • Link til Find vej og find rundt
 • Link til parkering

Om afdelingen

Se demo af afdelingsside
APPFWU02V