Skip til primært indhold

Cards

Cardsmodulet bruges til navigation, genveje og links til relateret indhold på hjemmesiden

Cards kan bruges til navigation, genveje og relateret indhold

Ved hjælp af cardsmodulet kan man oprette:

 • Genveje, hvor særlige links får ekstra opmærksomhed - fx når du linker dybt til indhold på en forside.
 • Navigation, ved at give et overblik over et menupunkt eller en sektions indhold.
 • Links til relateret indhold, som kan fungere som supplerende information. Det gøres typisk nederst på en underside.

Ikoner og billeder på cards

Du kan enten bruge ikoner eller billeder som dekoration og blikfang på cards.

Der er allerede uploadet en masse fælles ikoner, du kan bruge. Du finder dem i Mediearkivet under Fælles mappe > Ikoner

Billeder på cards skal have en bredde på mindst 700 pixels. De uploades til Mediearkivet i din afdelings mappe.

Enten bruger du billeder på alle cards i cardsmodulet eller ikoner eller ingenting (dvs. kun tekst) - man blander ikke tingene. 

Overskrift og teaser på cards

Vær kortfattet og konsekvent.

Formulér dig kort og præcist i teaserteksten. Hold dig indenfor maks. 160 tegn. Hvis der er for meget tekst i ét card, vil der være meget tom plads i de øvrige cards i rækken.

Hold dig til overskrifter på én linje. 

Forsøg at holde billedmateriale, overskrift og teasertekst så ensartet som muligt.

Eksempler på forskellige cardtyper

Sådan gør du

Cards kan tilføjes under smalt og bredt indhold.

 1.  Under indhold - klik "tilføj indhold".
  Tilføj indhold
 2.  Klik "cards". 
  Klik cards
 3. Udfyld titel, som bruges som overskrift for hele cards-modulet, og tag stilling til, om titlen skal vises eller skjules på siden. 
  Titel for cardsmodulet
 4. Ud for cards - klik "tilføj indhold". 
  Tilføj cards
 5. Vælg mellem "automatisk card", "manuelt card", "manuelt link card" og "delt card". 
  Vælg cardstype

 1. Indsæt cardmodul ( se vejledning øverst)
 2. Ud for tilføj indhold - klik "automatisk card". 
  Automatisk card
 3. Under side - klik "tilføj". 
  Klik indhold
 4. I sidetræet, som åbner i højre side, navigér frem til den side, du ønsker at referere til. 
  Naviger i sidetræet
 5. Tilføj evt. yderligere cards under tilføj indhold.  
  Tilføj yderligere cards
 1. Indsæt cardmodul (se vejledning øverst)
 2. Ud for tilføj indhold - klik "manuelt card". 
  Manuelt card
 3. Angiv overskrift for cardet.
 4. Under link - klik "tilføj", og et vindue åbner sig i højre side. 
  Angiv overskrift og link manuelt card
 5. Ved eksternt link - skriv URL-adressen i feltet link. 
 6. Tag stilling til, om linket skal åbne i et nyt faneblad. 
  Eksternt link cards
 7. Ved internt link - vælg den ønskede destination i sidetræet. 
 8. Ved link til medie - klik "vælg medie", og naviger frem til den ønskede mediefil. 
 9. Klik "indsend". 
 10. Tilføj en teasertekst på maks. 160 tegn. Teaserteksten vil være synlig på cardet.
 11. Under billede - klik "tilføj indhold"
  Tilføj teasertekst og billede
 12. OBS OBS OBS - vælg fra Umbraco eller Designportalen.
 13. Klik på det store plus. 
 14. Naviger frem til det ønskede billede i mediearkivet, og klik "vælg".  Billederne på Cards skal have en bredde på mindst 700 pixels.
 15. Tilføj en alt-tekst eller angiv, at billedet er dekorativt. 
 16. Såfremt billedet er et svg-ikon - tag stilling til, om du vil invertere temafarven. 
 17. Tilføj evt. yderligere cards under "tilføj indhold". 
  Tilføj flere manuelle cards

 

 1. Indsæt cardmodul (se vejledning øverst).
 2. Ud for tilføj indhold  - klik "manuelt link-card".
  Manuelt linkcard
 3. Under primært link - klik "tilføj," og et vindue åbner sig i højre side. 
 4. Ved eksternt link - skriv adressen i feltet link, og tag stilling til, om linket skal åbne i et nyt faneblad. 
 5. Rediger evt. linktitel, som er den overskrift, der vises på cardet.
 6. Ved internt link - vælg den ønskede destination i sidetræet. 
 7. Ved link til medie - klik "vælg medie", og naviger frem til den ønskede mediefil.
 8. Klik "indsend".
 9. Under sekundære links - klik "tilføj", og et vindue åbner sig i højre side. 
 10. Tilføj link på samme måde som ved punkt 4-8.
 11. Tilføj evt. flere sekundære links ved at klikke "tilføj".
 12. Tilføj evt. yderligere cards under "tilføj indhold". 
 1. Indsæt cardmodul (se vejledning øverst).
 2. Ud for tilføj indhold - klik "delt card". 
  Delt card
 3. Under delt card - klik "tilføj". 
  Tilføj delt card
 4. I sidetræet, som åbner i højre side, navigér frem til og klik på det delte card, du ønsker at vise.
  Find delt card i sidetræ

 5. Tilføj evt. yderligere cards under "tilføj indhold". 
  Tilføj yderligere delte cards

Ønsker du at ændre rækkefølgerne af dine cards, kan du markere det enkelte felt med musen og dernæst trække og slippe feltet til den ønskede position. 

 1. Naviger hen til det card, du ønsker at udskifte. 
 2. Klik "fjern".  
  Klik fjern for at udskifte
 3. Klik "tilføj"
  Tilføj delt card
 4. I sidetræet, som åbner i højre side, navigér frem til det card/den side, du ønsker at anvende. 
  Find delt card i sidetræ
 1. Naviger hen til det card/cardmodul, du ønsker at kopiere, og marker feltet. 
 2. Klik på ikonet med de to dokumenter i feltets højre side. 
  Kopier cards
 3. Cardet/cardmodulet er nu kopieret til udklipsholderen. 
 4. Når du klikker på "tilføj indhold" på en hvilken som helst side, bliver det kopierede indhold synligt og kan indsættes.
  Cards i udklipsholderen

 1. Naviger hen til det card/cardmodul, du ønsker at slette, og marker feltet.
 2. Klik på skraldespandsikonet yderst til højre.
  Klik på skraldespandsikonet
 3. Bekræft eller fortryd sletningen i dialogboksen. 
  Dialogboks slet
APPFWU01V