Skip til primært indhold

Kontaktperson

Kontaktpersonmodulet bruges til visning af kontaktoplysninger til en specifik medarbejder.

Skabeloner sikrer ensartethed

Kontaktpersonmodulet kan præsentere brugerne for ensartede og let genkendelige kontaktoplysninger til en leder eller en anden nøgleperson i afdelingen, afsnittet eller funktionen. 

I skabelonen til oprettelse af kontaktperson er følgende felter er til rådighed:

 • Navn: Navnet på personen
 • Titel: Personens titel
 • Afdeling: Den afdeling personen er ansat i
 • Telefonnummer: Telefonnummeret til personen
 • E-mail: Personens e-mailadresse (OBS! Ikke til sikker mail)
 • Link: Her kan linkes til interne og eksterne sider/hjemmesider
 • Billede: Benyttes IKKE!
  Vi bruger som udgangspunkt ikke billeder af kontaktpersoner på hjemmesiden

Bemærk! Felter, der ikke udfyldes, vises ikke i afdelingsmodulet.

Sådan bruges kontaktmodulet

Kontaktpersonmodulet generer små visitkort som enten kan stå alene eller sammen side om side, hvis man skal præsentere flere medarbejdere. Modulet kan også sættes ind i et akkordeon, hvilket er en fordel, hvis man skal præsentere flere medarbejdere, der eksempelvis tilhører forskellige områder eller eller kan kontaktes om forskellige emner. På den måde kan brugeren lettere få overblik over kontaktpersonerne. 

Husk!

 • Brug IKKE intern information ved oprettelse af kontaktpersoner. Informationen vises jo på hjemmesiden og kan derfor ses af alle.
 • Skriv telefonnummeret helt ud, så bliver det aktivt og til at ringe op til med et tryk, når det vises på mobiltelefon og tablet.
 • Brug de officielle betegnelser på afdelinger, afsnit, ambulatorier mv. - de samme som der står i indkaldebrevene -  i stedet for forkortelser og interne betegnelser, så informationen til patienter og andre brugere er ens alle steder.

Eksempler på kontaktpersoner indsat vha. kontaktpersonmodulet

Anette Brink

Chefsygeplejerske

Medicinske Sygdomme


79 97 30 05

Frans Brandt Kristensen

Cheflæge

Medicinske Sygdomme


79 97 30 10

Sådan gør du:

Kontaktinformationer oprettes i 2 trin: 

 1. Kontaktinformationerne oprettes af webtovholderen vha. de specielle skabeloner under delt indhold.
 2. Kontaktinformationerne indsættes på en side (enten direkte på siden eller i et akkordeon) ved at indsætte kontaktpersonmodulet og tilføje de ønskede kontaktpersoner.

Kontaktpersoner kan indsættes i både smalt og bredt indhold samt i et akkordeonmodul.  

 1. Under indhold - klik "tilføj indhold".
 2. Klik "kontaktpersoner".
 3. Giv evt. modulet en overskrift
 4. Vælg overskriftsformatering Overskrift 2 eller Overskrift.
  Funktionen er lavet, for at vi kan leve op til regler om webtilgængelighed. Man vælger således Overskrift 2 eller Overskrift 3 afhængigt af, hvilke andre overskrifter (anden overskriftformatering), der ellers er på siden. Hvis der ikke er en Overskrift 2 på siden i forvejen vælges Overskrift 2 – og ellers kan man vælge Overskrift 2 eller Overskrift 3, som man ønsker.

  Stylingen på teksten er den samme for begge, dvs. teksten ser ens ud på siden.

 5. Under kontaktpersoner - klik "tilføj", og et vindue åbnes i højre side.
 6. Naviger dig frem i sidetræet, klik på den/de kontaktperson(er), du ønsker at indsætte og klik "indsend".Ønsker du at ændre rækkefølgerne af dine billeder, kan du markere den enkelte kontaktperson med musen og dernæst trække og slippe feltet til den ønskede position. 

 1. Ud for den kontaktpersonen, du ønsker at fjerne/udskifte - klik "fjern".
 2. Hvis du ønsker at tilføje en ny kontaktperson: Klik "tilføj".
 3. I sidetræet, som åbner i højre side, naviger frem til og klik på den/de kontaktperson(er), du ønsker at vise på din side.
 4. Klik "indsend".
 1. Ud for kontaktpersoner - klik på de tre prikker. 
 2. Klik "fjern alle elementer". 
 3. Bekræft eller fortryd sletningen i dialogboksen. 
 4. Klik på "tilføj" for at tilføje nye kontaktpersoner.


 1. Navigér hen til det kontaktmodul, du ønsker at kopiere, og marker feltet.
 2. Klik på ikonet med de to dokumenter i feltets højre side.
 3. Modulet er nu kopieret til udklipsholderen.
 4. Når du klikker på "tilføj indhold" på en hvilken som helst side, bliver det kopierede indhold synligt og kan indsættes.
 1. Navigér hen til det kontaktmodul, du ønsker at slette, og marker feltet.
 2. Klik på skraldespandsikonet yderst til højre.
 3. Bekræft eller fortryd sletningen i dialogboksen. 

Specielt for webtovholdere

 1. Gå til Delt indhold > Sygehus Sønderjylland delt indhold > Kontaktpersoner > Din afdeling
 2. Marker Din afdeling eller det underafsnit, hvor kontaktpersonen skal oprettes. 
 3. Klik på de 3 prikker til højre for mappen.

  En menu dukker frem.
 4. Vælg kontaktperson.
 5. Indtast navn (obligatorisk), titel, afdeling, e-mail og telefonnummer til kontaktpersonen.


  Bemærk! Vi bruger IKKE billeder på hjemmesiden af kontaktpersoner.

 6. Gem eller gem og udgiv kontaktinformationen.
APPFWU01V