Skip til primært indhold

Samspil med Mit Sygehus

Hjemmesiden og Mit Sygehus ikke gensidigt udelukkende, fordi brugerne og brugssituationen er forskellig for de to platforme – en del information skal derfor ligge begge steder, det gælder fx kontaktinformationer og patientvejledninger. 

Hvad er Mit Sygehus?

Som patient på Sygehus Sønderjylland kan man downloade app’en “Mit Sygehus” alternativt tilgå Mit Sygehus via mit.rsyd.dk - en light-hjemmeside uden søgefunktion og uden mulighed for at fremsøge indhold via Google eller andre søgemaskiner. 

I Mit Sygehus får man bl.a. kontaktinformationer til den behandlende afdeling, patientvejledninger og andre informationer, der er relevante for ens behandlingsforløb på Sygehus Sønderjylland.

Mit Sygehus har en loginfunktion, som giver patienten adgang til personaliseret indhold og funktioner som, at se sine aftaler på sygehuset, at deltage i videokonsultation med afdelingen, at skrive og modtage meddelelser fra afdelingen, at skrive en personlig syge-dagbog, at indsende egne data til afdelingen vha. et spørgeskema, at se egne data o.l.

Mit Sygehus er udviklet til direkte kommunikation mellem patient og sygehusafdeling, og informationen og funktionerne i app'en er målrettet den enkelte patient og dennes specifikke behandlingsforløb.
Selvom, der også er "åben" information i app'en, som ikke kræver login, er det tydeligt af fx ordlyden på knapperne i app'en, at den er målrettet patienter, der ér i et behandlingsforløb - ikke akutte patienter og ikke "patienter", der endnu ikke er i forløb, men måske blot skal til første undersøgelse på sygehuset.

Brugere og patienter, der ikke er i et forløb, har mindre incitament til at bruge appen, fordi det vil kræve, at de først downloader den til deres smartphone, før de kan bruge den. Men det vil ikke give dem nogen form for merværdi at gøre det, fordi de uden tilknytning til et behandlingsforløb, ikke naturligt vil kunne finde relevant information i app'en, fordi indholdet er struktureret efter behandlingsforløb, og der ikke er nogen søgefunktion, som kan hjælpe med at finde en artikel/patientvejledning.

Det er heller ikke muligt at fremsøge indhold i Mit Sygehus (app og mit.rsyd.dk) i Google eller andre søgemaskiner.

Forskellen på hjemmesiden og Mit Sygehus

Hjemmesiden

Mit Sygehus

Har en bred ekstern målgruppe, som består af patienter, pårørende, fagfolk, jobsøgende, studerende, forskere, samarbejdspartnere mv.

Har en smal, ekstern målgruppe bestående af den enkelte patient/pårørende.

Er tiltænkt patienter generelt – dem som ikke er i et decideret forløb, bl.a. dem som endnu ikke er diagnosticeret.

Skal give generel information om de undersøgelser og den behandlinger afdelingen tilbyder - til ”alle” men specielt til patienter, der ikke er i specifikt forløb (endnu), eller måske ikke kan/vil downloade app’en.

Fungerer også som åben informationsplatform for de pårørende, som gerne vil orienteres, men som ikke skal kobles på et forløb.

Er tiltænkt patienter i et forløb (jf. ordlyd på knapper.) - ikke til patienter, der ikke har været i kontakt med sygehuset endnu, og ikke til patienter, der ikke er i et forløb.

Skal give patienterne information, der er relevant for netop deres sygdomsforløb og dermed dække patientens specifikke informationsbehov/kommunikationsbehov i forhold den specifikke sygdom og behandling.

Indholdet kan tilgås af alle, uanset om du er patient eller ej - uden login.

Dele af indhold og funktionalitet kan kun tilgås med login, som man får, hvis man er patient og tilknyttet et forløb på sygehuset.

Loginfunktionen giver mulighed for personaliseret og direkte kommunikation med patienten – fx via beskedfunktion og videosamtale.

Indholdet er struktureret ud fra de enkelte afdelinger. Indholdet er struktureret ud fra den enkelte afdelingens behandlingsforløb.

Indholdet – den enkelte artikel - kan fremsøges via Google og andre søgemaskiner.

Hjemmesiden har desuden en intern søgefunktion, som kan bruge til at søge al information frem.

Understøtter dermed branding af sygehuset, fordi man kan fremsøge VORES indhold og vælge det frem for andre sygehuses.

Indholdet – den enkelte artikel - kan ikke fremsøges via Google eller andre søgemaskiner - heller ikke indholdet på hjemmesiden mit.rsyd.dk.Mit.rsyd.dk har slet ingen intern søgemaskine.

Man skal downloade app’en/kende den specifikke web-adresse til artiklen i mit.rsyd.dk for at få adgang til den.

Der kan linkes til alt indhold - dvs. alle sider og undersider på hjemmesiden - forsider, fordelingssider og indholdssider.

Der kan kun linkes til noget indhold på mit.rsyd.dk - kun til hovedsiden for et forløb og specifikke artikler.

Det er ikke muligt at link til "fordelingssider", fordi de laves som enten:

  • En ”Menu folder”, som samler en række artikelfoldere og artikler i et menupunkt.
  • En ”Artikel folder”, som samler flere ”Artikel under foldere”.
Har en traditionel hjemmesideopbygning med de konventioner, internetbrugere er vant til (klikbart logo i toppen, en forside, mulighed for at få overblik over flere forskellige niveauer, søgefunktion på siden etc.)

Er bygget op som en app, man kun kan tilgå via computeren (mit.rsyd.dk) i en skrabet web-version uden søgefunktion.

Er designet til telefonen/tablet og ikke til computer.

Indholdet kan tilgås i enhver browser på alle devices (computer, mobil og tablet).Hjemmesiden er brugervenlig på alle devices, fordi den er designet med moderne funktionalitet, som understøtter brugernes behov i 2022.

Man skal aktivt downloade app’en til sin smartphone for at tilgå indholdet på optimal vis.

Hjemmesiden mit.rsyd.dk kan tilgås i browsere på PC. Det er dog ikke en brugervenlig hjemmeside - men en light-hjemmeside uden søgefunktion og uden moderne funktionalitet, som understøtter brugernes behov i 2022.

Indhold på hjemmeside og Mit Sygehus - hvad skal ligge hvor?

Hjemmesiden og Mit Sygehus ikke gensidigt udelukkende, fordi brugerne og brugssituationen er forskellig for de to platforme – en del information skal derfor ligge begge steder, det gælder fx kontaktinformationer og patientvejledninger. Overordnet set gælder følgende:

Hjemmesiden

  • Er for patienter, der (endnu) IKKE er i gang med et behandlingsforløb på sygehuset + akutte patienter og pårørende.
  • Skal indeholde generelle patientvejledninger og information om behandlingsforløb i grove træk (uden detaljer og med link til selve forløbet på mit.rsyd.dk)

Mit Sygehus

  • Er for patienter, der er i gang med et behandlingsforløb på sygehuset.
  • Skal indeholde patientvejledninger og informationer målrettet patienter i specifikke forløb (nogle kun tilgængelige ved login) - dvs. informationer om hele forløbet i detaljer med tilhørende personaliserede funktioner.

Når du skal afgøre placeringen af indhold, skal du tage udgangspunkt i målgruppen, og hvor de naturligt vil afsøge indholdet dvs. svar på deres spørgsmål.  

APPFWU02V