Skip til primært indhold

Om hjemmesiden

Sygehus Sønderjyllands officielle hjemmeside er platformen, hvor vi tilbyder information og (selv)betjening døgnet rundt - uafhængigt af tid og sted. Det er vores egen platform - vi ejer den og er derfor selv herre over, hvilke informationer, der lægges på hjemmesiden.

Målgrupper for hjemmesiden

Hjemmesidens primære målgrupper er

  • Sygehusets patienter og pårørende

Derudover er vores målgrupper følgende:

  • Potentielle medarbejdere
  • Uddannelsessøgende
  • Fagpersoner og sundhedsfaglige samarbejdspartnere som praktiserende læger og speciallæger, ansatte i kommuner o.l.
  • Forskere og forskningsinteresserede
  • Eksterne samarbejdspartnere som håndværkere o.l.
  • Pressen (og derigennem alle borgere i det sønderjyske område)

Indholdet på hjemmesiden

Indholdet på hjemmesiden er primært målrettet sygehusets pateinter og pårørende, men andre interessenter kan også finde nyttig information på siden.

Indholdet på hjemmesiden tager udgangspunkt i brugernes - specielt patienterne og de pårørende - behov for information og deres mål med at besøge siden og har derfor fokus på generel information og overblik, praktisk information og hjælp til selvhjælp - og ikke mindst på digital understøttelse af det fysiske patientforløb – før, under og efter kontakten med sygehuset.

Genveje til de mest efterspurgte informationer på forsiderne

På forsiden har vi lagt genveje til de informationer, vi ved, de fleste søger efter, f.eks. til information om, hvordan man får akuthjælp, bestilling af tid til blodprøver og EKG, find vej og oversigtskort, parkeringsmuligheder o.l. information.

Det samme har vi gjort på alle afdelingernes forsider. Her finder du f.eks. genveje til kontakt og meld afbud, praktisk information, find vej og parkering, ambulatorier og sengeafsnit, der hører under den pågældende afdeling mv.

Forskellige indgange til informationen

På hjemmesiden kan du benytte forskellige indgange til informationen afhængig af, hvem du er. Hovedindgangene finder du i den tværgående hovedmenu, i toppen af siden - lige under vores logo.

Få yderligere introduktion til hjemmesiden og dens opbygning
APPFWU02V