Skip til primært indhold

Brug af billeder på hjemmesiden

Undersøgelser viser, at billeder ofte fanger brugernes opmærksomhed – især hvis der er mennesker på. Det skal vi udnytte positivt.

Alle billeder på hjemmesiden skal have en funktion – det vil sige underbygge og spille sammen med det øvrige indhold på siden. Vi bruger ikke billeder som pynt, hvor billedets motiv ikke har en sammenhæng med sidens øvrige indhold (tekst, video etc.), så billeder og tekst sender brugerne i forskellige retninger i deres fortolkninger. Et eksempel kunne være et billede af en solsikke på en side, hvor teksten handler om parkering ved sygehusene.

Vi bruger billeder med følgende funktioner:

  • Navigationsbilleder
  • Illustrationsbilleder
  • Billeder som brandingelement
  • Grafik og ikoner.

Billedtyper

Et navigationsbillede er et billede, der typisk bruges sammen med et link, og der vil typisk være flere navigationsbilleder på siden. Her skal billedet hjælpe brugeren til hurtigt at afkode, hvad indholdet bag navigationslinket/-linkene drejer sig om. Det kræver en høj grad af overensstemmelse mellem, hvad billedet forestiller og overskriften og/eller linktitlerne.

Da disse billeder oftest bruges flere af gangen og ofte i mindre format, er det vigtigt at vurdere billederne som en helhed – fungerer de sammen? Det er også vigtigt, at billederne ikke bliver for detaljerige – de skal kunne afkodes hurtigt og klart og til tider i et mindre format.

Et eksempel er billeder brugt i cards-modulet.

Illustrationsbilleder er billeder, der viser noget af det, vi forsøger at forklare med ord på siden. Det kan fx være et billede af en MR-scanner på en side, der beskriver, hvordan en MR-scanning foregår. Det kan også være et billede af en patient, der får foretaget en EEG-undersøgelse på en side om, hvordan en EEG-undersøgelse foregår. Se eksempel på et billede brugt som et illustrationsbillede.

Ofte er illustrationsbilleder lidt større, og ofte bruger vi færre af dem på siden (ofte kun et).

Illustrationsbilleder skal lægges på hjemmesiden i billedgalleri-modulet.

Billeder brugt som brandingelementer er billeder, der primært skal skabe en stemning hos brugeren. Altså billeder hvor tekstens indhold og billedets indhold er knap så tæt koblet som ved de andre billedtyper. Det kan for eksempel være billedet af en smilende lægesekretær i gang med at tage imod en patient på en side, der handler om jobmulighederne som lægesekretær på sygehuset. Her formidler billedet en stemning af, at her er rart at være ansat.

Billeder brugt som brandingelementer skal lægges på hjemmesiden i billedgalleri-modulet.

Ikoner og grafisk materiale der skal bruges på hjemmesiden udformes og laves centralt i Kommunikationsafdelingen, så vi er sikret en ensartet brug af ikoner på tværs af hjemmesiden. Det er derfor ikke tilladt selv at lave nye ikoner – hvis afdelinger eller webredaktører mangler ikoner og grafik til hjemmesiden, så kontakt Kommunikation.

APPFWU02V