Skip til primært indhold

Kontaktinformationer

Kontaktinformationer for en afdeling/afsnit/funktion eller en kontaktperson oprettes vha. specielle skabeloner under delt indhold og indsættes på en side vha. henholdsvis afdelingsmodulet eller kontaktpersonmodulet

Ensartede kontaktinformationer vha. faste skabeloner og moduler

For at sikre ensartet opsætning og indhold af kontaktinformationer på hjemmesiden, oprettes kontaktinformationer for en afdeling/afsnit/funktion eller en kontaktperson vha. specielle skabeloner under delt indhold og indsættes på en side vha. henholdsvis afdelingsmodulet eller kontaktpersonmodulet.

Kontaktinformationer kan kun oprettes af webtovholdere, mens alle webfolk kan indsætte kontaktmoduler  med kontaktinformation på sider - enten direkte på siden eller i et akkordeon.

Sådan bruges afdelingsmodulet og kontaktpersonmodulet

Modulerne generer små visitkort, som enten kan stå alene eller sammen side om side, hvis man skal præsentere flere afsnit, funktioner eller personer. Modulerne kan også sættes ind i et akkordeon, hvilket er en fordel, hvis man fx skal præsentere flere medarbejdere, funktioner eller teams, der eksempelvis tilhører forskellige områder eller kan kontaktes om forskellige emner. På den måde kan brugeren lettere få overblik over kontaktinformationerne. 

Husk!

 • Brug IKKE intern information ved oprettelse af kontaktinformationer. Informationen vises jo på hjemmesiden og kan derfor ses af alle.
 • Skriv telefonnummeret helt ud, så bliver det aktivt og til at ringe op til med et tryk, når det vises på mobiltelefon og tablet.
 • Brug de officielle betegnelser på afdelinger, afsnit, ambulatorier mv. - de samme som der står i indkaldebrevene -  i stedet for forkortelser og interne betegnelser, så informationen til patienter og andre brugere er ens alle steder.

Afdelingskontakt

Afdelingsmodulet kan præsentere brugerne for ensartede og let genkendelige kontaktoplysninger til en afdeling/afsnit/funktion. 

I skabelonen til oprettelse af afdelingskontakt er følgende felter er til rådighed:

 • Navn: Navn på afdeling, afsnit eller funktion
 • Adresse: Fysisk adresse for afdeling, afsnit eller funktion
 • Telefonnummer: Hovednummeret til afdeling, afsnit eller funktion
 • E-mail: Benyttes IKKE!
  Se nedenfor.
 • Åbningstider = Mere information:
  Her kan man skrive alt fra område nr. og indgang til lokale besøgstider og hvad man skal gøre ved ankomst. 
 • Links: Her indsættes links til interne og eksterne sider/hjemmesider. Følgende links er obligatoriske:
  • På alle afdelingskontakter:
   • Link til afdelingens side om digital post
  • På alle afdelingskontakter til afdelinger med direkte patientkontakt:
   • Find vej og find rundt i [Matrikel]
   • Parkering i [Matrikel]

Bemærk! Felter, der ikke udfyldes, vises ikke i afdelingsmodulet.

Angiv kun link til sikker digital post

Vi skriver ikke afdelingens/afsnittes/funktionens almindelige e-mailadresse på hjemmesiden, fordi vi derved indirekte kan være årsag til, at folk sender fortrolige og personfølsomme oplysninger til os via en usikker forbindelse. Dette skal altid foregå via sikker digital post.

Det er ikke muligt at sende brugerne til en sikker-mail-adresse via feltet E-mail, derfor skal der oprettes link til afdelingens side om sikker digital post (hvor der er direkte link til den digitale postkasse) under Links.

Eksempler på afdelingskontakter indsat vha. afdelingsmodulet

Medicinske Sygdomme

Sydvang 1, 6400 Sønderborg


79 97 30 00

Kræftsygdomme, Ambulatorium

Sydvang 1, 6400 Sønderborg


79 97 31 00

Mere information:

Find vej:
- Benyt Indgang A
- Gå til venstre til tårn 20
- Tag elevator/trappe til 3. sal - Område 23

Kontaktperson

Kontaktpersonmodulet kan præsentere brugerne for ensartede og let genkendelige kontaktoplysninger til en leder eller en anden nøgleperson i afdelingen, afsnittet eller funktionen. 

I skabelonen til oprettelse af kontaktperson er følgende felter er til rådighed:

 • Navn: Navnet på personen
 • Titel: Personens titel
 • Afdeling: Den afdeling personen er ansat i
 • Telefonnummer: Telefonnummeret til personen
 • E-mail: Personens e-mailadresse (OBS! Ikke til sikker mail)
 • Link: Her kan linkes til interne og eksterne sider/hjemmesider
 • Billede: Benyttes IKKE!
  Vi bruger som udgangspunkt ikke billeder af kontaktpersoner på hjemmesiden

Bemærk! Felter, der ikke udfyldes, vises ikke i afdelingsmodulet.

Eksempler på kontaktpersoner indsat vha. kontaktpersonmodulet

Anette Brink

Chefsygeplejerske

Medicinske Sygdomme


79 97 30 05

Frans Brandt Kristensen

Cheflæge

Medicinske Sygdomme


79 97 30 10

Vejledninger

APPFWU01V