Skip til primært indhold

AHA/DAKIR program indført i Danmark i de sidste par år

AHA /DAKIR har fokus på patienter med symptomer, der tyder på akutte abdominale tilstande og det drejer sig primært om patienter med mistanke om ileus, tarmiskæmi eller perforation af hulorgan med peritonitis. 

Programmet har til formål at forbedre resultaterne for patienter med akutte abdominale tilstande, som kræver operativ behandling.

Ideen begyndte med erfaringer fra Storbritannien, hvor indførelsen af ​​et lignende program reducerede mortaliteten fra omkring 20 % til under 10 %.

AHA/DAKIR programmet er i hovedparten baseret på vores danske erfaringer fra flere afdelinger på Sjælland, hvor der blev indført lignende programmer med stor succes. 

AHA /DAKIR har fokus på patienter med symptomer, der tyder på akutte abdominale tilstande og det drejer sig primært om patienter med mistanke om ileus, tarmiskæmi eller perforation af hulorgan med peritonitis. 

De vigtigste symptomer er; manglende afføring og luftafgang, stærke smerter, der ofte kræver høje doser af opioider, opkastninger og kvalme samt hurtigt forværret almentilstand.

Ved hjælp af nedenstående diagram vil det måske blive nemmere at identificere denne gruppe af patienter og vurdere behovet for akut henvisning til sygehuset.  Til gengæld kan man i den gruppe af patienter hvor sandsynligheden for akutte abdominale tilstande er mindre evt. overveje at henvise patienter til ambulant udredning / forløb.

Instruks

Akutte Abdominale Tilstande (AHA / DAKIR)

Point

  • 6 point og mere = sandsynlig DAKIR/AHA
  • ≤5 point = Almindeligt forløb

Kategori

Symptom

Ja

Nej

Point

Smerter Smertevarighed <24 timer +3 -1  
Smertevarighed >3 dage -2 0  
Koliksmerter +1 0  
Diffuse smerter +2 -1  
Smertevandring +1 0  
VAS 9-10 +1 0  
Tarmfunktion Kvalme +1 0  
Opkast +1 0  
Afføring <12 timer -1 0  
Oppustethed +1 0  
Tarmlyde 0 +1  
Septisk Perifert bleg +1 0  
Klamtsvedende +1 0  
Temp. >38 grader +1 0  
Puls >100 +1 0  
BTsys <100 +1 0  
Andet Palperbar udfyldning +1 0  
Tidligere abdominal operation +1 0  
APPFWU02V