Skip til primært indhold

Akuttelefonen i Børne- og Ungemodtagelsen besvares af lægesekretær

Pr. 13. juni er det i hverdage i tidsrummet fra kl. 8-21 en lægesekretær, der modtager de akutte opkald til modtagelsen i Afsnit for Børn og Unge, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa. Telefonnummeret er det samme som hidtil

Vi har udfærdiget en tjekliste, som henvisende læge interviewes ud fra, se vedlagte:

Hent tjekliste tjekliste til sekretæren

Hvis der er kø på linjen, stilles opkaldet om til forvagten efter 1 minut.

Funktionen vil bl.a. forsøge at fordele de akutte patienter med henblik på et mere hensigtsmæssigt flow i modtagelsen - dette til fordel for både patienter og personale. Derfor vil der blive tildelt cirka-tider for patientens ankomst, hvis henvisende læge vurderer dette forsvarligt.

I sommerugerne 26-32 gør ovenstående sig gældende i hverdage i tidsrummet fra kl. 8-15.30.

Det er vigtigt her også at oplyse, at alle patienter, der ønskes henvist under mistanken om akut scrotum IKKE skal ses i Aabenraa, men skal sendes direkte til urologerne:

Patienter bosiddende i Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Kommuner:

Skal køre til Vejle Sygehus/Urologisk afd, egen læge melder til: FAM SLB 7636 3333

Patienter bosiddende i Tønder Kommune:

Skal køre til Esbjerg Sygehus/Urologisk afd.,  egen læge melder til koordinerende sygeplejerske i FAM 7918 2269

APPFWU01V