Skip til primært indhold

Samarbejde med frivillige organisationer

Sygehus Sønderjylland er altid åben for nye ideer og forslag til samarbejde

Sygehus Sønderjylland har en lang tradition for samarbejdet med frivillige organisationer og foreninger. 

I samarbejde med lokalafdelingerne af Røde Kors i Aabenraa, Rødekro og Sønderborg har Sygehus Sønderjylland etableret en patientstøtteordning og en vågetjeneste. I 2021 på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg startede desuden et pilotprojekt Kom Godt Hjem i samarbejde med lokalafdelingerne af Røde Kors.

Har du lyst til at blive patientstøtte på Sygehus Sønderjylland, kontakt gerne aktivitetslederen:

Aabenraa
Hanne Finderup Hansen
E-mail: hanfin@rodekors.dk 
Tlf.: 30 53 13 59


Sønderborg
Ruth Holm
E-mail: ruth.holm@mail.tele.dk 
Tlf.: 61 16 49 29
 

For at melde dig som frivillig i vågetjenesten, kontakt gerne aktivitetslederen:

Aabenraa
Anne Marie Juhl
E-mail: annemariejuhl@live.dk 
Tlf.: 51 27 29 38


Sønderborg
Ellen Iversen
E-mail: elleniversen47@gmail.com 
Tlf.: 40 54 41 36

For at blive frivillig Kom Godt Hjem støtte, kontakt gerne aktivitetslederen:

Sønderborg
Ellen Iversen
E-mail: elleniversen47@gmail.com  
Tlf.: 40 54 41 36

Sygehus Sønderjylland samarbejder med Ungdommens Røde Kors om Cafe Løvehjerte på Børn- og ungeafdelingen i Aabenraa, hvor de frivillige står for leg og aktiviteter for sygehusets yngste patienter.

For at blive frivillig i Cafe Løvehjerte, kontakt gerne forperson for lokalafdelingen af Ungdommens Røde Kors:

Mirela Suljic
E-mail: forperson.kolding@urkmail.dk 
Tlf.:51 86 82 03 

Sygehus Sønderjylland samarbejder med en lang række patientforeninger. Patientforeningerne har til formål er at vejlede og støtte patienter og deres pårørende. Samarbejdet består bl.a. i drift af såkaldte Info-caféer, deltagelsen i Frivillighedsdag og inddragelse i konkrete projekter. Patientforeninger fungerer f.eks. som sparringspartner eller deltager i konkrete arbejdsgrupper alt efter behov.

Sygehuset samarbejder med patientforeningerne om 2 info-cafeer på sygehusets matrikler i henholdsvis Aabenraa  og Sønderborg. Igennem info-cafeerne er det muligt for patienter, besøgende og sygehusets personale at søge information om forskellige sygdomme og patientforeninger. Derudover har nogle af patientforeningerne på skift mødetid i infocafeerne. Sygehuset stiller lokaler og faciliteter til rådighed for info-cafeerne, derudover tager patientforeningerne sig af den daglige drift.

 

Sygehus Sønderjylland fejrer hvert år frivilligheden ved at afholde Frivillighedsdag sidst i september. På dagen bliver der bl.a. uddelt Frivillighedspris for årets bedte frivillige indsats og de lokale patientforeninger får mulighed for at have en stand hvor de kan præsentere deres virke. Programmet byder desuden på spændende oplæg/foredrag, musik og lidt godt til ganen.

De seneste to år blev Frivillighedsdag desværre aflyst pga. gældende restriktioner i forbindelse med COVID-19 pandemien. I 2022 er eventen planlagt til onsdag d. 28. september og skal afholdes på sygehuset i Aabenraa. 

Stomiforeningen COPA i Sønderjylland tilbyder åben rådgivning på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa i forhallen ved Info-Caféen.

Mød en COPA-rådgiver 1. mandag i måneden hver anden måned.

Der vil være en rådgiver tilstede følgende dage:
Mandag d. 07. februar kl. 10.00 til 12.30
Mandag d. 04. april kl. 10.00 til 12.30
Mandag d. 13. juni kl. 10.00 til 12.30
Mandag d. 01. august kl. 10.00 til 12.30
Mandag d. 03. oktober kl. 10.00 til 12.30
Mandag d. 05. december kl. 10.00 til 12.30

Ønsker din forening/organisation at etablere et samarbejde med Sygehus Sønderjylland, kontakt venligst frivillighedskoordinator Tatiana Rusuberg.

Kontakt:

Tatiana Rusuberg

Frivillighedskoordinator

Kvalitet


23 49 75 33
APPFWU02V