Skip til primært indhold

Samarbejde med frivillige organisationer

Sygehus Sønderjylland er altid åben for nye ideer og forslag til samarbejde

Sygehus Sønderjylland har en lang tradition for samarbejdet med frivillige organisationer og foreninger. 

I samarbejde med lokalafdelingerne af Røde Kors i Aabenraa, Rødekro og Sønderborg har Sygehus Sønderjylland etableret en patientstøtteordning og en vågetjeneste. 

Patientstøtte

Har du lyst til at blive patientstøtte på Sygehus Sønderjylland, kontakt gerne aktivitetslederen:

Aabenraa

Hanne Finderup Hansen
E-mail: hanfin@rodekors.dk 
Tlf.: 30 53 13 59

Sønderborg

Ruth Holm
E-mail: ruth.holm@mail.tele.dk 
Tlf.: 61 16 49 29

Vågetjenesten

For at melde dig som frivillig i vågetjenesten, kontakt gerne aktivitetslederen:

Aabenraa

Anne Marie Juhl
E-mail: annemariejuhl@live.dk 
Tlf.: 51 27 29 38

Sønderborg

Tlf.:  22 42 58 15

 

Sygehus Sønderjylland samarbejder med en lang række patientforeninger. Patientforeningerne har til formål er at vejlede og støtte patienter og deres pårørende. Samarbejdet består bl.a. deltagelsen i Frivillighedsdag og inddragelse i konkrete projekter. Patientforeninger fungerer fx som sparringspartner eller deltager i konkrete arbejdsgrupper alt efter behov.

Sygehus Sønderjylland fejrer hvert efterår frivilligheden ved at afholde Frivillighedsdag  På dagen bliver der bl.a. uddelt Frivillighedspris for årets bedte frivillige indsats og de lokale patientforeninger får mulighed for at have en stand hvor de kan præsentere deres virke. Programmet byder desuden på spændende oplæg/foredrag, musik og lidt godt til ganen.

Ønsker din forening/organisation at etablere et samarbejde med Sygehus Sønderjylland, kontakt venligst sygehusets frivillighedskoordinator.

Kontakt:

Rikke Schmidt

Frivillighedskoordinator

Kvalitet


79 97 68 37
APPFWU02V