Skip til primært indhold

Sundhedsklyngerne er et samarbejde mellem region, kommuner og almen praksis om indsatsen på
tværs af sundhedsområdet og i relevant omfang om indsatsen for sammenhængen mellem
sundhedssektoren og de tilgrænsende sektorer. Det gælder både det somatiske og psykiatriske
område.

Sundhedsklyngen skal løfte populationsansvaret med udgangspunkt i akutsygehusenes
optageområde og sikre sammenhæng i behandlings- og rehabiliteringsforløb på tværs af
sundhedsområdet og i relevant omfang mellem sundhedssektoren og de tilgrænsende sektorer.

Sundhedsklyngen skal samtidig styrke forebyggelse, kvalitet og omstilling til det primære
sundhedsvæsen. Sundhedsklyngerne udgøres af et politisk niveau og et fagligt strategisk niveau.

APPFWU02V