Skip til primært indhold

Håndkirurgisk sektor

Status og informationsmateriale om hyppige diagnoser.

Det er efterhånden ved at være et stykke tid siden der sidst har været et skriv fra Håndkirurgisk sektor Sygehus Sønderjylland. Dette vil vi gerne gøre noget ved, det hjælper ift. at afstanden mellem egen læge og håndkirurg gerne skal være kortere.

Der har over de sidste par år været en naturlig udskiftning og vores sektor består aktuelt af 9 læger. Vi er 7 overlæger og 2 afdelingslæger. Når det er muligt vil ambulatorier også engang imellem være besat af KBU læger.

Som noget nyt vil fase 1 kursister have fokuserede ophold i sektoren og deriblandt være med til kirurgiske indgreb. Herudover har vi 3 specialiserede ergoterapeuter tilknyttet og et separat sygeplejerskespor til nogle typer af kontroller.

Ortopædkirurgisk afdeling fordeler sig over to matrikler – Aabenraa og Sønderborg.

Håndkirurgisk sektor har hovedsageligt funktion i Sønderborg, men vi har typisk et ambulatorie om dagen i Aabenraa og en subakut operationsstue der om ugen.

Vi har regionsfunktion og får henvist patienter fra andre hospitaler i regionen jf. specialeplanen.

Vi udfører højt specialiserede indgreb som fx frakturer og luksationer ved håndrodsknoglerne, artroskopiske indgreb og protesekirurgi.

Informationsmateriale om hyppige diagnoser

Vi har udarbejdet et informationsmateriale for nogle af vore hyppige diagnoser og vi har brug for Jeres hjælp.

Der sker hele tiden ændringer, og for at undgå misforståelser om behandlingsformer, hvor patienterne kan komme i klemme, vil dette måske kunne afhjælpe nogle problemstillinger. Vi håber at I vil tage godt imod dette.

Se vedlagte bilag

 

Venlig hilsen

Håndkirurgisk sektor Sygehus Sønderjylland

Jerzy, Shabir, Arunas, Bente, Kim, Marianne, Christian, Sanne og Carsten

 

APPFWU02V