Skip til primært indhold

Portør

Som portør på Sygehus Sønderjylland, har man mange forskellige typer opgaver i hele huset.

I dag har Finn Pedersen portørvagten i Fælles Akut Modtagelsen i Aabenraa.

Efter stuegang, når patienter er blevet udskrevet eller overflyttet til andre afdelinger, sørger Finn for at der står en ren seng til den næste patient. Han fjerner affald og sørger i det hele taget for at der er pænt i afdelingen.

Finn var sælger, inden han blev portør. To fag, som umiddelbart ligger langt fra hinanden, men som alligevel ligner hinanden meget. Evnen til at forstå mennesker er vigtigt i begge fag, og netop kontakten til patienterne er en af de ting, som Finn er rigtig glad for i sit arbejde.

Portørerne skiftes til at være i de forskellige afdelinger, så hvis du kommer på sygehuset en anden dag og fx skal opereres, kan det være det er Finn, der kører dig hen til operationsstuen.

Portræt af Finn Pedersen på sengestue
APPFWU01V