Skip til primært indhold

Aktuel epidemiologi

Mikrobiologi opgør på ugebasis fund af visse virus bland patienter i Sygehus Sønderjylland.

Pga. af den 5 mdr. lange Mycoplasma pneumoniae epidemi er denne patogen inkluderet de seneste måneder.

Mikrobiologi modtager fortsat et usædvanligt højt antal prøver til pneumoniudredning (atypisk pneumoni). Omkostningerne til analysen forventes ligge langt ud over budgettet. Foreløbigt har det øget omkostningerne med godt og vel en halv million kr. (excl arbejdsløn).

Atypisk pneumoni undersøgelsen (inkl. Mycoplasma pneumoniae) anvendes hos indlagte patienter til udredning af sværere grader af pneumoni.

Fra at alm. medicin har rekvireret 15% af analyserne, tegner alm. medicin på det seneste for mere end knap 60 %.

At meget af udviklingen sker med baggrund i en stor epidemi, hvor flertallet Mycoplasma infektioner ikke leder til indlæggelse, er der ingen tvivl om. Udviklingen i diagnostik hos indlagte med samfundserhvervet pneumoni har ikke ændret sig tilsvarende. 

Epidemien er på retur.

Sygehus Sønderjylland kan ikke vedvarende understøtte et analyseforbrug til atypisk pneumoni og luftvejsvirus som almen medicin har rekvireret siden sommeren 2023.

Hvorfor gør vi det vi gør?

Patienternes og professionens forventninger kan være ændret under Covid-19 pandemien. Influenza prøver vedblev fx efter forrige vinter at strømme ind i afdelingen til langt ud på sommeren. Det er ikke set før, og alle prøver fra sent i foråret var selvfølgelig uden fund af virus. Det måtte føre til en afvisning af undersøgelserne. Mikrobiologi ønsker et godt samarbejde med almen medicin. Det skal være undtagelsen at der lukkes for visse analyser fra alm. medicin, men situationen kan kræve at der sker en vis prioritering i indikationerne, fx ved at undersøgelserne kun udføres efter forudgående henvendelse – Der er vi ikke endnu.

De økonomiske realiteter og SST anbefalinger skal motivere os til at finde en vej tilbage til forholdene før Covid-19.

Mycoplasma epidemien er på retur. Det skal føre til at vi reducerer forbruget markant. Al atypisk pneumoni skal ikke verificeres med molekylærbiologisk teknologi. Der er fortsat plads til kliniske diagnoser.

Lisbet Sierk Matthiesen, Chefbioanalytiker og Steen Lomborg, Cheflæge

 

APPFWU01V