Skip til primært indhold

72-timers udvidet behandlingsansvar

I Region Syddanmark indføres der fra den 1. november 2023 udvidet behandlingsansvar på regionens somatiske sygehuse. Det udvidede behandlingsansvar betyder, at sygehuset har behandlingsansvaret tre døgn efter udskrivelsen af borgere med behov for kommunal sygepleje, der udskrives til midlertidig kommunal døgnplads, plejecenter eller kommunal sygepleje i eget hjem. 

Det udvidede behandlingsansvar gælder ikke kun den behandling patienten har modtaget på sygehuset men også øvrige henvendelser ved forværring i helbredstilstanden.

På regionens hjemmeside er information vedr. 72-timers udvidet behandlingsansvar samlet. Her kan man blandt andet finde en pixiudgave af modellen, der beskriver rammen for det udvidede behandlingsansvar.

Hent information om 72-timers udvidet behandlingsansvar på Region Syddanmarks hjemmeside

Samarbejde mellem sygehus og almen praksis

 • Almen praksis og vagtlæge kan ved behov kontakte udskrivende afdeling.

 • Almen praksis er til rådighed for faglig sparring, hvis sygehuset vurderer, at det er nødvendigt.

 • Almen praksis kan spørges om hjælp til konkrete handlinger under det udvidede behandlingsansvar – eksempelvis analyse af en urinprøve.

 • Almen praksis er fortsat ansvarlige for at håndtere direkte henvendelser fra patienter, uanset om det sker inden for de 72 timers udvidede behandlingsansvar.

 • Ved dødsfald er det (som nu) praktiserende læge, der laver dødsattest.

Kommunikation mellem sygehus og almen praksis

 • Ved udskrivelsen af de patienter, der er omfattet 72-timers udvidet behandlingsansvar, sendes en epikrise med information om, at patienten udskrives med 72-timers udvidet behandlingsansvar, tidspunkt for afslutning af udvidet behandlingsansvar samt telefonnummer, hvorigennem den udskrivende afdeling kan kontaktes.
  Der er ingen ændringer i forhold til den eksisterende praksis vedr. opfølgning på epikriser.

 • Hvis der sker ændringer eller præcisering af behandlingsplan, ordination o.l. i perioden under de 72-timers udvidede behandlingsansvar sendes en korrespondancemeddelelse til den praktiserende læge.

  • Ved medicinændringer opdateres FMK.

  • Ved vurdering på sygehus/indlæggelse/tilsyn sker kommunikationen via almindelige arbejdsgange.

 • Ved forlængelse af 72-timers udvidet behandlingsansvar orienteres praktiserende læge via korrespondancemeddelelse, hvor der anføres et nyt tidspunkt for afslutning af det lægefaglige behandlingsansvar.

 • Ved afslutningen af 72-timers udvidet behandlingsansvar sker der ikke yderligere kommunikation til praktiserende læge.

APPFWU01V