Skip til primært indhold

Vagtplanlæggere

Anja Rosenkilde Mølgaard og Flemming Nielsen lægger vagtplaner for alle medarbejderne i hele Serviceafdelingen.

Ann Rosenkilde Mølgaards og Flemming Nielsens job er at lægge vagtplaner for Serviceafdelingens ca. 350 medarbejdere. Det er et udsat job, fordi de træffer beslutninger der vedrører kollegernes fri- og arbejdstid. Men Ann og Flemming kender kollegerne, de ved hvad der er vigtigt for den enkelte, og de forsøger altid at tage hensyn til det i deres planlægning.

De to vagtplanlæggere er kendte ansigter i afdelingen, fordi de ofte tager pc’en under armen og flytter arbejdspladsen ud i frokoststuerne. Det har betydet, at kollegerne kommer til dem for at finde fælles løsninger, inden der opstår frustrationer over vagtplaner der kolliderer med privatlivet, og det er med til at give en god omgangstone i afdelingen.

”Det er noget af et puslespil vi sidder med. Vores fornemste opgave er at hjælpe med at skabe balance mellem vore kollegers arbejdsliv og privatliv” fortæller Ann.

Portræt af Ann Rosenkolde Mølgaard og Flemming Nielsen.
APPFWU01V