Skip til primært indhold

Om Oralmotorisk Team

Information om hvad Oralmotorisk Team i Sønderjylland kan tilbyde samt hvordan man indstiller til undersøgelse.

Teamet er tværfagligt og tværsektorielt og består af ergoterapeuter, talepædagoger, tandlæge og neuropædiater.

I teamet er der uddannede Castillo Morales terapeuter.

Castillo Morales konceptet er helhedsorienteret og bygger på den viden, man har om centralnervesystemets udvikling, plasticitet og dynamik samt barnets tidlige udvikling. Konceptet tager udgangspunkt i hele barnets motoriske og sensoriske udvikling set i et tværfagligt perspektiv. I konceptet arbejdes der med hele kroppen, ansigt og mund. Der kan eventuelt suppleres med ganeplade og andre former for stimulationshjælpemidler.

Der tages også udgangspunkt i andre metoder f.eks. OPT (Oral Placement Theraphy).

Man indstiller skriftligt til teamet fra sygehus, fagfolk og forældre, og der medsendes video samt beskrivelser af barnet på forhånd.

  • Teamet laver en vurdering af barnet herudfra.
  • Teamet anbefaler relevante tiltag, hvilket bliver sendt skriftligt til indstilleren.
  • Teamet foreslår ofte, at en Castillo Morales terapeut fra Oralmotorisk Team giver vejledning til træningsforslag.
    • Der hvor den enkelte kommune ikke har ekspertisen, kan denne købes hos teamet.
  • Man kan ansøge om ganeplade/artikulationsplade, som kan finansieres af kommunen. 

For at vurderingen kan blive så god som mulig, er det vigtigt, at indstillingsskemaet udfyldes korrekt og at der vedlægges alle relevante bilag, video mm.

Der vil altid være en tilbagemelding til den, der har indstillet patienten, og hvis der vurderes, at yderligere undersøgelser er nødvendige, vil dette ske i et samarbejde med barnets forældre.

Såfremt teamet anbefaler en artikulations/stimulationsplade, kan teamets tandlæge være behjælpelig med at få aftalt, at der foretages aftryk osv. Der vil her blive tale om en udgift til pladen som søges som et personligt hjælpemiddel.

APPFWU02V