Skip til primært indhold

Når du bliver udskrevet

Oplysninger om, hvad der sker, når du bliver udskrevet fra indlæggelse på sygehuset

Besked til familien

Du får normalt besked om din udskrivelse i god tid, så du kan nå at fortælle din familie, hvornår du kommer hjem, og I kan nå at planlægge din hjemkomst.

Medicin

Hvis du skal tage ny medicin efter udskrivelsen, vil der blive bestilt en recept, så du eller evt. pårørende kan hente medicinen på apoteket. Dit digitale medicinkort vil også blive opdateret og du vil få en opdateret medicinliste med ved udskrivelsen og evt. få udleveret medicin til de første dage derhjemme.

Specielle hensyn, evt. efterbehandling mv.

Personalet vil også fortælle dig:

  • om du skal tage specielle hensyn til dit helbred

  • om du har brug for efterbehandling, og hvordan det kommer til at foregå

  • hvornår du kan begynde at arbejde igen

Hjælpemidler

Hvis du har brug for hjælpemidler, når du kommer hjem vil sygehusets personalet arrangere det i forbindelse med din udskrivelse.

Hjælp i hjemmet

Sygehusets personale kan også arrangere, at du får besøg af hjemmehjælp, hjemmesygeplejerske og/eller fysioterapeut eller ergoterapeut, hvis du har behov for det.

Aflevering af patienttøj og hjælpemidler

Det sker jævnligt, at patienter får hjælpemidler, patienttøj og linned med hjem. Alle disse effekter skal afleveres på sygehuset igen, når patienten ikke længere har brug for det.

Patienttøj, dyner og linned

Tøj, dyner og linned udleveret på Sygehus Sønderjylland skal altid afleveres igen, når der ikke længere er brug for det. Det er ikke svært, du kan bare tage det med næste gang, du kommer forbi en af sygehusets matrikler i Sønderborg, Tønder eller Aabenraa. Der er snavsetøjskurve på alle sygehusets afdelinger. 

Hjælpemidler

Skal altid afleveres som aftalt med personalet i forbindelse med udleveringen.

APPFWU02V