Skip til primært indhold

Syddansk Overvægtsinitiativ – med fokus på sundhed

Nu er vi i gang på Sygehus Sønderjylland!

Medicinsk Daghospital Tønder modtager nu henvisninger til Syddansk Overvægtsinitiativ (SDOI).

SDOI handler om at have fokus på sundhed ift. fedme, samt tidlig opsporing af følgesygdomme til fedme.

Initiativet består af en række undersøgelser for medicinske sygdomme relaterede til fedme, som ved Sygehus Sønderjylland undersøges ved to separate tilfælde.

Screeningsdelen foregår delvis på Aabenraa sygehus (fibroskanning af leveren) og resten af screeningen foregår i Tønder.

Patienterne vil blive screenet for søvnapnø, hypertension, diabetes, lipidforstyrrelser, hjertesygdom, fedtfordeling, PCOS m.m. Herefter bookes tid til svar via fremmøde eller virtuelt.

Både patienterne, som undersøges, og patientens egen læge vil blive informeret om resultaterne af undersøgelserne.

Patienter, som henvises og som opfylder kriterierne vil blive mødt med fokus på sundhed ift. fedme i stedet for sygliggørelse i fedme. Relevante tiltag vil blive foreslået såfremt patienterne ønsker hjælp til at forbedre sin sundhed. Vi tilbyder ikke opstart af vægttabsmedicin i SDOI.

Initiativet til SDOI er udsprunget fra Esbjerg sygehus og er udbredt til hele region Syddanmark.

Hvem kan henvises?

  • Patienter, som har et BMI over eller lig med 30
  • Er mellem 18 og 60 år
  • Er bosiddende i Sygehus Sønderjyllands optageområde

Hvad skal fremgå af henvisningen?

  • Højde og vægt
  • BMI
  • Information om kendt type 2 diabetes
  • Information om kendt obstruktiv søvnapnø
  • Information om kendt hypertension
  • Information om kendt polycystisk ovariesyndrom
  • Information om kendt slidgigt

Patienterne vil blive indkaldt uprioriteret og vil afsluttes fra SDOI efter endt screening.

Hvis der kan påvises følgesygdom til fedme, så som søvnapnø, fedtleversygdom eller hypertension, vil patienten tilbydes henvisning til relevant afdelingen eller opfordres til at booke tid ved egen læge.

Yderligere information

Læs mere om sundhedstilbuddet,  og hvordan man henviser patienter hertil på Sundhed.dk.

Gå til information om sundhedstilbuddet Syddansk Overvægtsinitiativ (SDOI)

APPFWU02V