Skip til primært indhold

Bliv frivillig

Her kan du finde informationer om, hvilke opgaver du kan løfte som frivillig på sygehuset, hvad forventes der af dig og hvordan du kan komme i gang

"Det giver en win win i både at kunne gøre noget for andre og også selv få en god oplevelse".
Frivillig på Sygehus Sønderjylland

Sygehus Sønderjylland har tilknyttet frivillige til mange forskelligartede opgaver på alle tre matrikler: I Aabenraa, Sønderborg og Tønder. De bidrager med noget særligt til patienter og pårørende - hvad enten det er et lyttende øre, en hjælpende hånd eller vejledning om digitale sundhedsløsninger som sygehuset opfordrer borgerne til at bruge. Samtidig giver de medarbejderne mere ro til at udføre deres primære arbejdsopgaver.

Som frivillig kan du hjælpe mennesker, som har brug for det, ved at donere din tid og din hjertevarme. Frivillige erstatter aldrig medarbejdernes professionelle pleje, behandling og omsorg, men tilfører ekstra værdi til glæde for borgere, medarbejdere og de frivillige selv.

Som frivillig kan du udføre opgaver af praktisk, social og medmenneskelig karakter. Din indsats vil være et supplement til de ansattes arbejde, men frivilligt arbejde kan aldrig erstatte faglig arbejdskraft.

Det gør frivillige på Sygehus Sønderjylland:

 • Vejvisere følger med ambulante eller indlagte patienter og viser vej gennem sygehuset til der hvor de skal hen
 • APP-guiderne vejleder patienter om installation og brug af sundhedsapps og andre digitale sundhedsløsninger anbefalet af Sygehus Sønderjylland
 • Vågekoner våger hos døende patienter
 • Patientstøtter står for socialt samvær med indlagte patienter fx snakker og drikker kaffe med patienter, går ture med dem udenfor klinikken, læser højt, spiller spil mm.
 • Frivillige i den palliative indsats støtter patienter tilknyttet sygehusets palliative team  og aflaster deres pårørende i patientens sidste tid i eget hjem
 • Jul- og nytårsfrivillige pynter op til jul og nytår samt sørger for en god festlig stemning og hygge for indlagte patienter
 • Underholder patienter med musik og sang
 • Strikke skridsikre strømper til patienter eller strikke huer til nyfødte
 • Hækler, strikker og syer trøstemus til Sygehus Sønderjyllands børneafdeling

Det frivillige område på sygehuset er i konstant udvikling og flere nye frivillige indsatser igangsættes hvert år. Derfor har vi altid brug for flere frivillige, så har du overskud og lyst til at bidrage med din gejst, kompetencer, viden, kreativitet og livserfaring til at forbedre patientoplevelser på Sygehus Sønderjylland, kontakt gerne sygehusets frivillighedskoordinator.

På Sygehus Sønderjylland tager vi godt imod de frivillige og sørger for, at den frivillige indsats foregår i faste og trygge rammer. Samtidig værner vi om de frivillige, så de udelukkende har med frivillige indsatser at gøre, som ligger inden for deres kompetencer og personlige grænser.

Frivillige på Sygehus Sønderjylland er rigtig glade for deres arbejde og siger at det giver dem bl.a. følgende:

 • Følelsen af at de har gjort en forskel
 • Mulighed for at hjælpe andre/de svageste
 • Følelsen af at der er brug for deres indsats
 • Glade ved at se patienternes og personalets glade og taknemlighed
 • Respekt og anerkendelse
 • Arbejdsidentitet og følelsen af at høre til
 • Mulighed for at udvikle personlige og faglige kompetencer bl.a. igennem kurser og workshops
 • Mulighed for sparring og videndeling med andre frivillige og med frivillighedskoordinatoren 
 • Fleksibilitet og mulighed for selv at planlægge sine vagter i et elektronisk vagtplanlægningssystem
 • Fællesskab
 • Være en del af et stærkt og mangfoldigt netværk
 • Hyggeligt samvær
 • Mulighed for at få en udtalelse som man kan bruge f.eks. til jobsøgning  

En af vores frivillige fortæller:

”Jeg mødte engang på min vagt en ældre dame, som havde det rigtig skidt. Jeg talte med hende og lovede at jeg ville komme igen om 14 dage og så kunne vi igen få en snak. Da jeg kom igen blev hun utrolig glad og vi snakkede sammen. Så mødte jeg hende igen senere på et plejehjem hvor hun var til genoptræning. Vi fik en snak og hun sagde, hvis det ikke var for mig den dag vi mødtes første gang, så var hun ikke længere i live, fordi hun besluttede sig for at dø den dag. Men nu lever hun og er meget glad for det. Det var en meget stærk oplevelse for mig og jeg blev meget rørt. Jeg følte at jeg gjorde en forskel”.

I dag er der knap 170 solo-frivillige og ca. 100 Røde Kors’ frivillige som er aktive på Sygehus Sønderjyllands matrikler i Aabenraa, Sønderborg og Tønder. Vores frivillige er meget forskellige mht. alder, køn, etnisk oprindelse, kompetencer og uddannelsesbaggrund. Der er også en stor forskel på hvor megen tid man bruger på den frivillige indsats. Nogle frivillige har faste vagter op til flere gange om ugen, hvor andre giver hjælpende hånd et par gange om året.

Sygehus Sønderjylland er åben for alle som gerne vil yde en frivillig indsats i en eller anden form. Vi gør vores bedste for at matche dine kompetencer og din personlige profil med en konkret opgave. Vi er desuden altid nysgerrige på at høre om dine ideer til fx en ny frivillig indsats eller udvikling af den eksisterende indsats.

Det er vigtigt for os at du som frivillig bliver godt klædt på de opgaver som du skal udføre på Sygehus Sønderjylland. Inden du kommer i gang, skal du derfor gennemføre et personligt interview som har til formål at afdække dine kompetencer og ønsker ift. det frivillige arbejde samt matche dig med en passende opgave. Derefter vil du blive inviteret til at deltage i et obligatorisk introduktionsforløb, som sikrer, at du er parat til at være frivillig på Sygehus Sønderjylland og yde en ekstra indsats for patienterne.

Som frivillig på Sygehus Sønderjylland, skal du være klar til at møde og rumme alle slags mennesker, og du skal gerne kunne forstå og gøre dig forståelig på andre sprog end dansk. Du skal desuden være opmærksom på, at dine opgaver er anderledes end fagpersonalets opgaver, og at du som frivillig hverken må eller kan udføre sundhedsfaglige opgaver.

Som frivillig er du underlagt tavshedspligt omkring personlige oplysninger og private forhold, du kunne få kendskab til i forbindelse med din færden på sygehuset.

Du skal altid huske at tage udgangspunkt i patientens behov og ønsker og respektere deres grænser. Du må derfor ikke påvirke borgerne med dine politiske eller religiøse synspunkter.

Hvis du har lyst til at høre om, hvordan du kan blive frivillig på Sygehus Sønderjylland, kan du gøre et af følgende:

 • kontakte sygehusets frivillighedskoordinator
 • oprette en frivilligprofil på frivilligshs.dk
 • kontakte en af de frivillige organisationer, som Sygehus Sønderjylland har samarbejde med

Du kan læse mere om at være frivillig i Region Syddanmark på den regionale side om frivillighed.

Gå til den regionale side om frivillighed 

Kontakt

Rikke Schmidt

Frivillighedskoordinator

Kvalitet


79 97 68 37
APPFWU02V