Skip til primært indhold

OBS adfærd ved rekvisition af analyser - Der skal være plads til kliniske diagnoser!

Ageres efter princippet nice to know eller need to know? Hvordan kan vi sammen være socialt ansvarlige over for vores fælles ressourcer; tid og økonomilofter.

Aktuel epidemiologi

Der er for tiden mange Mycoplasma pneumoniae infektioner.

Hvorfor gør vi det, vi gør?

Pneumoniudredning - Atypisk pneumoni

Diagnosen pneumoni kan generelt ikke stilles ud fra mikrobiologiske undersøgelser.
Det er fortsat klinikken som er referencen.

Råd

  • En pneumoni, som ikke responderer på phenoxymethylpenicillin er for praktiske formål i klinikken en atypisk pneumoni.

  • Det rationelle valg ved atypisk pneumoni er roxithromycin (basislistens forslag).

  • Patienter uden pneumoni, men med langvarig hoste, kan have infektion med fx Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae eller Bordetella pertussis. En svælgpodning til pneumoniudredning – atypisk pneumoni, kan i disse tilfælde være med til at afklare ætiologien til langvarig hoste.

Unødvendige undersøgelser resulterer i unødig tidsforbrug og unødig analyse omkostning og leder vores opmærksomhed bort fra de patienter som mest behøver os.

Analyser, som ikke forventes få en terapeutisk konsekvens, bør ikke udføres.

Der skal fortsat være plads til kliniske diagnoser.

 

Pia Therkildsen
Praktiserede læge

Lisbet Sierk Matthiesen
Chefbioanalytiker

Steen Lomborg
Cheflæge

APPFWU02V