Skip til primært indhold

Det Syddanske Overvægtsinitiativ (SDOI)

Tilbud om screening for følgesygdomme ved overvægt.

Det Syddanske Overvægtsinitiativ (SDOI) har til formål at screene personer med svær overvægt på en systematisk måde for diabetes, hypertension, dyslipidæmi, fedtleversygdom, søvnapnø, lungefunktionsnedsættelse og PCOS.

Patienterne vil blive mødt med primær fokus på sundhed og ikke på vægt.

Hvem kan henvises til SDOI:

  • Patienter, som har et BMI på over eller lig med 30 kg/m2
  • Er mellem 18 og 60 år
  • Er bosiddende i Region Syddanmark

Følgende oplysninger skal fremgå af henvisningen:

  • Højde og vægt
  • BMI
  • Information om kendt type 2 diabetes
  • Information om kendt obstruktiv søvnapnø
  • Information om kendt hypertension
  • Information om kendt polycystisk ovariesyndrom
  • Information om kendt slidgigt

Patienterne vil blive indkaldt uprioriteret.

Efter screening vil patienter med f.eks. søvnapnø eller forøget leverstivhed henvises til relevante afdelinger til videre udredning og behandling, og mange anbefales opfølgning hos egen læge ved bl.a. forhøjet blodtryk, dyslipidæmi eller diabetes.

Patienten afsluttes fra SDOI efter afsluttet screening. Patienterne vil ikke blive tilbudt opstart med medicin via ambulatoriet.

Screenede patienter informeres om, at alle kommuner tilbyder en afklarende samtale med henblik på forebyggelsestilbud.

En del ønsker viderevisitering til overvægtskirurgi, hvis de opfylder de gældende kriterier, andre ønsker behandling for overvægt, hvor patienterne opfordres til at booke en konsultation ved egen læge.

Læs mere om sundhedstilbuddet på Sundhed.dk

APPFWU02V