Skip til primært indhold

Efteruddannelse

Efteruddannelse på sygehuse og i speciallægepraksis samt almen praksis

Aftalen giver alment praktiserende læger og praksispersonale mulighed for ophold på en eller flere sygehusafdelinger og i speciallægepraksis i op til 5 dage årligt pr. læge (inklusive delelæge).

Ønsker du et efteruddannelsesophold på Sygehus Sønderjylland, kan du tage direkte kontakt til afdelingsledelserne eller kontakte Kvalitet. 

Ved kontakt oplyses hvilken afdeling/speciale man ønsker opholdet skal omhandle og gerne specifikke undersøgelser m.m. På baggrund af dette formidles kontakten og vi vil forsøge at sammensætte et individuelt program.

Inge Stokholm

Kvalitetskonsulent

Kvalitet


79 97 60 05
APPFWU02V