Skip til primært indhold

Aabenraa

Her kan du parkere på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa

Gratis parkering!

Parkering ved sygehuset i Aabenraa er gratis - der er dog tidbegrænsning på nogle parkeringspladser.

Parkeringsmuligheder

15 min. parkering 

Helt tæt ved Indgang A og B er der mulighed for at parkere i meget kort tid (max. 15 min.). Disse p-pladser kan derfor fortrinsvis benyttes til sætte folk af eller hente folk.

3 timers parkering

Ved indgang A og B er det muligt at parkere i 3 timer.

Langtidsparkering

I Parkeringshuset (Parkering B) er der mulighed for langtidsparkering.

Parkering med særlig tilladelse

  • Patienter og pårørende i Fælles Akutmodtagelsen, skadestuen og Lægevagten får udleveret en særlig parkeringstilladelse til Parkering C i Skadestuens reception.
    NB! Parkering C er forbeholdt patienter og pårørende i Fælles Akutmodtagelsen herunder Skadestuen og Lægevagten.
  • Gravide i jordemoderkonsultationen får udleveret én parkeringstilladelse, som giver ret til parkring på sygehusets parkeringspladser i mere end 3 timer i forbindelse med fødslen.
  • Pårørende til patienter på intensivafdelingen kan også få udleveret en særlig parkeringstilladelse.
  • Andre patienter kan også få dispensation, hvis en af sygehusets læger vurderer, at det er nødvendigt.

Parkeringstilladelsen skal lægges i bilens forrude.

Handicapparkering

Parkering forbeholdt handicappede findes både ved Indgang A, B og C.

MC parkering og parkering til busser

Ved indgang A er der parkeringspladser til motorcykler og busser.

APPFWU01V