Skip til primært indhold

Nyt tilbud om psykoedukation - patientskole - til borgere med funktionelle lidelser

Målet er, at undervisningen kan hjælpe disse mennesker til at blive mere bevidste om deres lidelse og forhåbentlig forebygge de mange kontakter patientgruppen har til sundhedsvæsenet.

Sundhedsstyrelsen iværksatte for noget tid tilbage, en plan vedrørende borgere med funktionelle lidelser. Formålet var at styrke indsatsen for denne patientgruppe. En del af oplægget er, at sygehusene skal kunne tilbyde psykoedukation til patientgruppen - en ydelse, som sygehusene ikke tilbyder i dag.

Som patientgruppe oplever mange af disse borgere at være blevet tabt på gulvet, da der ikke findes et tilbud til dem. Region Syddanmark har i Vejle en specialist funktion, men det er kun for de hårdest ramte og der er lang ventetid.

Borgere med funktionelle lidelser har ofte talrige sygehus kontakter bag sig og har lige så ofte været igennem lange udredningsforløb. Forløb, som resultere i, at man får beskeden ”du fejler ikke noget”.

Mange er jer har med garanti mødt en borger med funktionel lidelse.

Vi har nu et tilbud om psykoedukation til disse borgere.

Fakta om psykoedukationen

Psykoedukationen er struktureret som en patientskole, hvor borgeren modtager undervisningen sammen med andre borgere med samme lidelse. De bliver undervist i hvad funktionelle lidelser er og hvordan borgerne måske kan opleve det kommer til udtryk. Hertil nogle øvelser og mestringstrategier til forhåbentlig at leve bedre med deres funktionelle lidelse.

Det er én undervisningsseance, og der er aktuelt ikke andre tilhørende tilbud. Undervisningen forestås af en sygeplejerske, som har modtaget oplæring og undervisning, bl.a. fra specialistfunktionen i Vejle og via en uddannelse som tovholdes af Region Midt.

Målet er, at undervisningen kan hjælpe disse mennesker til at blive mere bevidste om deres lidelse og forhåbentlig forebygge de mange kontakter patientgruppen har til sundhedsvæsenet.

Henvisning til psykoedukationen

Det kræver henvisning fra en læge, at komme med på patientskolen og vedhæftet findes en henvisningsguide med henvisningskriterier tilbuddet om psykoedukation på Sygehus Sønderjylland.

Hent henvisningsguide

Tilbuddet er struktureret under Diagnostiks Center, er organisatorisk placeret i Medicinsk Modtagelse, Ambulatorium, hvorfor henvisningen sendes hertil.

Borgeren tovholdes stadig ved praktiserende læge, specialeambulatorium eller hvem der måtte sende henvisningen. Det er et sundhedstilbud, ikke et forløb.

Få mere information om tilbuddet

Skulle man have lyst til at få et oplæg om ovenstående, kan man skrive til tovholderen for tilbuddet Anette Hauge Damm på Anette.Hauge.Damm@rsyd.dk

Anette Hauge Damm kommer gerne ud og fortæller kort om sygdom, undervisning og hvordan man kan henvise sine borgere/patienter hertil.

APPFWU01V