Skip til primært indhold

Praktiserende læger kan indstille patienter til vurdering i Oralmotorisk Team

Har man som praktiserende læge patienter med oralmotoriske udfordringer, herunder fx formodet Verbal Dyspraksi, så kan man indstille patienter til vurdering i Oralmotorisk Team.

Oralmotorisk Team er tværfagligt og tværsektorielt og består af ergoterapeuter, talepædagoger, tandlæge og neuropædiater.

I teamet er der uddannede Castillo Morales terapeuter.

Castillo Morales konceptet er helhedsorienteret og bygger på den viden, man har om centralnervesystemets udvikling, plasticitet og dynamik samt barnets tidlige udvikling.

Konceptet tager udgangspunkt i hele barnets motoriske og sensoriske udvikling set i et tværfagligt perspektiv. I konceptet arbejdes der med hele kroppen, ansigt og mund.

Der kan eventuelt suppleres med ganeplade og andre former for stimulationshjælpemidler.

Der tages også udgangspunkt i andre metoder f.eks. OPT (Oral Placement Theraphy).

Sådan indstiller man patienter til Oralmotorisk Team

Man indstiller skriftligt til teamet, og der medsendes video samt beskrivelser af barnet på forhånd.

Gå til information om vurdering ved Oralmotorisk Team

Efter indstillingen sker der følgende:

  • Teamet laver en vurdering af barnet herudfra.
  • Teamet anbefaler relevante tiltag, hvilket bliver sendt skriftligt til indstilleren.
  • Teamet foreslår ofte, at en Castillo Morales terapeut fra Oralmotorisk Team giver vejledning til træningsforslag.
  • Man kan ansøge om ganeplade/artikulationsplade, som kan finansieres af kommunen.

For at vurderingen kan blive så god som mulig, er det vigtigt, at indstillingsskemaet udfyldes korrekt og at der vedlægges alle relevante bilag, video mm.

Der vil altid være en tilbagemelding til den, der har indstillet patienten, og hvis der vurderes, at yderligere undersøgelser er nødvendige, vil dette ske i et samarbejde med barnets forældre.

Såfremt teamet anbefaler en artikulations/stimulationsplade, kan teamets tandlæge være behjælpelig med at få aftalt, at der foretages aftryk osv. Der vil her blive tale om en udgift til pladen som søges som et personligt hjælpemiddel.

Kontakt til Oralmotorisk Team

Gå til kontaktinformation for Oralmotorisk Team

 

APPFWU02V