Skip til primært indhold

Lønkonsulent

Lønkonsulenterne sidder i HR-afdelingen i sygehusets administration. Det er dem, der sørger for at alle ansatte får deres løn til tiden, og dermed er de en vigtig brik i sygehusdriften og for arbejdspladsen.

Gør man overhovedet nogen forskel for patienterne, når man er lønkonsulent på et sygehus?

Margit Christensen er ikke i tvivl om, at hendes arbejde er patienterne til gavn, når hun og hendes kolleger hver måned sikrer, at der bliver udbetalt løn til læger, sygeplejersker og alle andre ansatte på sygehuset.

Margit forklarer det sådan her: ”Der er nok ikke mange, der ville arbejde, hvis ikke de fik løn for det. Så vi sørger for, at der er personale i afdelingerne til at tage sig af patienterne.”
Det er en stor respekt, som driver Margit i hendes hverdag, og hendes motivation er netop bevidstheden om, at hendes indsats er en vigtig brik i driften af sygehuset.

”Jeg er jo ansvarlig for, at de får deres indtægt. Det er vigtigt, at lønnen er rigtig hver måned, og at vi altid overholder vores deadlines, så lønnen bliver udbetalt til tiden,” forklarer hun og uddyber: ”Vi skal yde en høj service for personalet, og jeg tænker meget på, hvordan jeg gerne selv vil behandles, og bruger det som målestok i mit arbejde.”

I 17 år har Margit været ansat i lønteamet, og i den tid har hun oplevet en stor udvikling. I takt med at mere og mere arbejde foregår elektronisk, har hendes hverdag ændret sig markant. Lønkonsulenternes opgave har altid været at bistå afdelingerne i alt, hvad der vedrører løn.

Men hvor lønkonsulenterne tidligere modtog håndskrevne timesedler fra afdelingerne, som de brugte det meste af deres tid på at indtaste i IT-systemer, så indtaster afdelingernes vagtplanlæggere nu oplysningerne direkte i systemet. Margits opgave er derfor i højere grad at være der, når der er brug for support i afdelingerne. Det betyder, at meget mere tid bliver brugt ude i afdelingerne – det giver bedre relationer, hvilket gør det nemmere at yde den høje service.

Det er ikke helt tilfældigt, at Margit arbejder på et sygehus og ikke på en hvilken som helst anden arbejdsplads. Hun elsker nemlig alt, hvad der har med action og blå blink at gøre. På et tidspunkt søgte hun et job på en anden arbejdsplads, og hun fik det. Men efter 8 måneder savnede hun sygehuset så meget, at hun måtte tilbage i lønteamet. Der var simpelthen for kedeligt derude, uden for sygehusets mure.

Portræt af Margit Christensen
APPFWU01V