Skip til primært indhold

Klik på + for at se oplysningerne

Når du møder op til en aftale på en afdeling, i et ambulatorium eller i et andet afsnit på Sygehus Sønderjylland, skal du melde din ankomst.

Nogle steder skal du melde dig i receptionen, andre steder skal du give besked om, at du er ankommet ved at scanne dit sundhedskort på scanneren, som er placeret i ved indgangen til afdelingen eller afsnittet eller i venteområdet.

Herefter må du gerne tage plads. Du bliver kaldt ind, når det er din tur.

Nedenfor kan du se to eksempler på, hvordan en ankomst-scanner kan se ud. På den ene scanner skal du placere dit sundhedskort under scanneren, og på den anden scanner placeres sundhedskortet foran scanneren.

Eksempler på skærme, hvor du skal melde din ankomst ved at registrere dig med dit sundhedskort:

Se eksempler på ankomstskannere på sygehuset

Sygehus Sønderjylland har et korps af frivillige APP-guider, som kan hjælpe borgere med at bruge nogle af de digitale tilbud, som sundhedsvæsenet tilbyder.

Det kan du få hjælp til

Mere konkret kan APP-guiderne vejlede patienter og pårørende i installation og brug af fx:

 • MitID

 • NemSMS

 • Mit Sygehus-app’en herunder, hvordan man giver/får pårørende adgang

Ud over den direkte hjælp, tilbyder APP-guider også informationsmateriale, som beskriver, hvordan tilbuddene kan installeres/bruges.

Her finder du APP-guiderne

APP-guiderne træffes ved indgangen Sygehus Sønderjylland i Sønderborg mandag til torsdag i tidsrummet kl. 9.00-11.30.

APP-guiderne kan også kontaktes på tlf.nr 6115 5569 eller 5128 7565 i det tidsrum de er tilstede.
Derudover er der mulighed for at sende en mail til: FrivilligITsupport@rsyd.dk

På Region Syddanmarks hjemmeside kan du hente informationer om mulighederne for bestilling af siddende patienttransport og ansøgning om tilskud til transport.

Gå til information om mulighederne for befordring og tilskud til transport

Har du brug for hjælp kan du kontakte:

Befordringskontoret

Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa


70 11 31 11

Mere information:

Når du ringer til Befordringskontoret:
- Tast 2 for bestilling af transport
- Tast 3, hvis du har spørgsmål til befordringstilskud

Åbningstid:
Kl. 0800 – 1500 alle hverdage

Hvis du skal besøge en pårørende, som er isoleret under indlæggelsen, skal du som besøgende være opmærksom på følgende: 

 • Du skal vaske og spritte hænder, når du forlader stuen.
 • Du må ikke færdes rundt i afdelingen 
 • Du må ikke besøge andre patienter på hospitalet

Hvis du skal bære mundbind eller overtrækskittel på isolationsstuen, vil personale give besked om dette. 

Du kan læse mere om isolation på dette informationsark:

Åbn informationsark om isolation

Der er fri besøgstid på sygehuset. Dog skal der, af hensyn til patienterne, helst være ro på stuerne fra kl. 12 - 14 og efter kl. 21.

Der kan også være specielle hensyn at tage i nogle afdelinger. I så fald, vil der være information om dette på afdelingen.

Forældre til indlagte børn og pårørende til dårlige patienter er meget velkomne til at opholde sig så meget som muligt hos den syge. Det er en meget vigtig støtte, som sygehuset værdsætter.

Overnatning kan finde sted efter aftale med personalet.

Du må gerne medbringe afskårne blomster, men på grund af risiko for infektion, må der ikke komme planter med jord ind på sygehuset.

Når du bliver syg, kan du have mange spørgsmål til din sygdom og behandling. Du er altid velkommen til at spørge personalet. Hvis du er i tvivl om noget inden eller efter dit ophold på sygehuset, er du også velkommen til at ringe til afdelingen.

Stil spørgsmål

Under din indlæggelse eller behandling på sygehuset, vil personalet løbende fortælle om din undersøgelse, behandling, pleje og evt. genoptræning. Oplysningerne gives bl.a. ved stuegangen og i din daglige kontakt med sygehusets personale. Hvis du ønsker en samtale med en læge, sygeplejerske eller anden person, kan du henvende dig til personalet eller din kontaktperson.  Dine pårørende er velkomne til at spørge til dig hele døgnet.

Hav gerne en pårørende med til vigtige samtaler

Det kan være svært at huske alt det, du får fortalt om din sygdom og behandling, og derfor vil du også i nogle situationer få skriftlig materiale. Det er ofte en god ide at have et familiemedlem eller en ven med til vigtige samtaler med personalet. Det er vigtigt, at du kender til din sygdom og behandling, så du kan deltage aktivt i dit eget forløb.

Sygehusets personale er lette at kende

Sygehusets personale er let at kende, da alle medarbejdere bærer synlige ID-kort fra Sygehus Sønderjylland.

Du må ikke fotografere og optage film og lyd af patienter, pårørende eller personale uden deres samtykke.

Hvis personalet ikke ønsker at blive fotograferet, filment eller optaget til lyd, har de ret til at frabede sig det.

Vi beder patienter og pårørende om at respektere dette.

Sker det alligevel, at der fotograferes eller optages film eller lyd, har personalet ret til at gøre opmærksom på regelbruddet og bede om at optagelserne slettes.

Sygehus Sønderjylland har tilknyttet frivillige til mange forskelligartede opgaver. Det kan være at vise vej og følge med patienter og pårørende inde på sygehuset.

Det kan også være som "vågekone" ved alvorligt syge patienter eller som patientstøtter, idet nogle patienter ingen pårørende har, eller deres pårørende bor langt væk. For dem kan det være svært at finde støtte, hjælp og selskab. Som patient på Sygehus Sønderjylland kan du derfor møde frivillige i mange forskellige sammenhænge.

Det gør frivillige på Sygehus Sønderjylland:

 • Vejvisere følger med ambulante eller indlagte patienter og viser vej gennem sygehuset til genoptræning eller ambulatoriebesøg eller til sygehusets restaurant/kiosk.
 • APP-guider vejleder patienter om installation og brug af digitale sundhedsløsninger anbefalet af Sygehus Sønderjylland. Læs mere under punktet "APP-guider"
 • Vågekoner våger hos alvorligt syge patienter.
 • Patientstøtter står for socialt samvær med indlagte patienter fx snakker og drikker kaffe med patienter, går ture med dem udenfor klinikken, læser højt, spiller spil mm.
 • Jul- og nytårsfrivillige pynter op til jul og nytår samt sørger for en god festlig stemning og hygge for indlagte patienter.
 • Underholder patienter med musik og sang.
 • Strikke skridsikre strømper til patienter eller strikke huer til nyfødte.
 • Hækler, strikker og syer trøstemus til Sygehus Sønderjyllands børneafdeling.

Læs mere om at være frivillig på Sygehus Sønderjylland

Generelt må husdyr ikke medbringes på sygehuset, men for fører- eller servicehunde forholder det sig anderledes, når dens ejer skal til ambulante undersøgelser og behandlinger.

 • En person med fører- eller servicehund har samme rettigheder som en seende person, og hunden er nødvendig for personens færden. Det betyder, at hund og ejer kan færdes de samme steder som en seende.

 • Fører- og servicehunde er specielt trænede og færdes altid sammen med dens ejer, som har kontrol over hunden.

Der må medbringes fører- og servicehunde i:

 • Sygehusets forhal

 • Vente- og gangarealer, hvor pårørende og patienter har adgang

 • Aftalte ambulatorium

 • I sygehusets restaurant, hvor man dog skal henvende sig til personalet for at få en plads anvist

Fører og servicehunde kan IKKE medtages på:

 • Sengeafdelinger

 • Undersøgelses og behandlingsrum,  hvor der skal udføres sårskifte, operation eller andre invasive procedurer, som kræver høj grad af renhed/sterilitet. Herunder også opvågningsrum

 • I sygehusets restauranter

Hundens ejer bør inden planlagt besøg:

 • Orientere sig hos ambulatoriet, hvordan det er muligt at medbringe hunden

 • Hunden skal føres i snor og bære mærket med "Førerhund" eller "Servicehund"

  • Hundens ejer er ansvarlig for hunden

 • Hvis der i særlige situationer er tale om fx et ambulatorie, hvor hunden kan indebære en mulig infektionsrisiko, hensyn til medpatient (fx allergi) eller der er en anden årsag til, at hunden ikke kan medbringes, kan hunden kortvarigt (1-1½ timer) anbringes i information efter aftale med informationen.

  • Hospitalets personale/frivillige bør da ledsage patienten til de relevante steder inden for hospitalets område.

Om hunden:

 • Hunden skal have gennemgået og dokumenteret de nødvendige vaccinationer, ormekure og årlige lægebesøg

 • Hunden skal være rask og velplejet

 • Hundens ophold bør være så kort som muligt

Piktogram med "Hund må ikke medtages" er opsat ved indgangen til Sygehus Sønderjylland. Dette gælder IKKE for fører- eller service hunde - jf. retningslinjer beskrevet ovenfor.

Indlagte patienter får adgang til et skab, hvor de kan opbevare tøj og andre ejendele under indlæggelsen. Skabet kan låses. Det samme gælder patienter, der skal opereres.

Der er ikke garderobe for besøgende på Sygehus Sønderjylland.

Hjælpemidler og behandlingsredskaber som f.eks. krykker, kørestol, gangstativ, rollator o.l. kan lånes af sygehuset under din indlæggelse og i en begrænset periode, efter du er kommet hjem. Aflevering af lånte behandlingsredskaber afleveres i Hjælpemiddeldepotet på sygehusene i Aabenraa og Sønderborg eller ved Informationen i Tønder.

Læs mere om udlån og aflevering af hjælpemidler og behandlingsredskaber

Det er ikke tilladt at medbringe dyr/husdyr på Sygehus Sønderjylland.

Der er dog specielle regler, når det drejer sig om fører- og servicehunde.

Se retningslinjer under dette punkt  ovenfor.

Som patient og pårørende/besøgende skal du huske din håndhygiejne - for at beskytte dig selv og andre mod infektioner.

Husk håndhygiejne

 • Før måltider
 • Før og efter berøring af sår og eksem
 • Før og efter berøring af blærekateter, urinkolbe og urinpose
 • Efter du har pudset næse.
 • Efter toiletbesøg

Du kan læse mere dette informationsark (iPaper)

På Sygehus Sønderjylland tilbyder vi gratis trådløst internet til patienter og besøgende. Der kan dog være enkelte steder på sygehusets matrikler, hvor man af forskellige tekniske årsager ikke kan få adgang.

Du kan komme på internettet fra din computer, din mobiltelefon eller tablet via WiFi. Du skal blot tilslutte dig netværket "Gaestenet" og vente på loginskærmen. Her du skal indtaste dit navn, adresse, postnr. by og cpr.nr, så er du på internettet. 

Sådan kommer du i gang:

 1. Tilslut WiFi på dit personlige udstyr (pc, tablet, smartphone)
 2. Søg efter trådløse netværk
 3. Vælg Gaestenet
 4. Du har nu adgang til internettet via Regionens netværk

Obs! Der ydes ikke teknisk service og hjælp til Gaestenet, da afdelingens personale ikke kan besvare tekniske spørgsmål.

Opstart

Når du starter din browser bliver du automatisk dirigeret til login-siden.

Log på

For at bruge 'Gaestenet', skal du desuden acceptere nogle vilkår og opgive/indtaste dit navn, adresse og postnummer på din hjemmeadresse og dit CPR-nummer.

Oplysningerne skal stemme overens med dit sygesikringskort.

Region Syddanmark gemmer dine oplysninger sammen med tidspunktet for brugen. Vi gør opmærksom på, at din færden på internettet vil kunne spores tilbage til dig. Efter anmodning fra berettiget myndighed skal Regionen/hospitalet udlevere oplysningerne.

Om torsdagen i tidsrummet 10-13 og om onsdagen i tidsrummet 10-12 kan du møde hospitalsklovnene Fiola, Frk. Lakrids, Boing og Baroli på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa. De kommer to ad gangen og holder mest til i området omkring Børne- og Ungeafdelingen, hvor de enten leger i venteområdet, eller de besøger de indlagte børn på sengestuerne.

Fis og ballade og stille stunder

Fiola, Frk. Lakrids, Boing og Baroli har aldrig travlt, de skal aldrig nå noget, og de kunne aldrig finde på at gøre noget, der gør ondt. De er rigtig gode til at være en god ven for børnene, og de er fulde af fis og ballade. Men de kan også lytte, og de kan skabe små poetiske stunder hvor det, der gør ked af det, forsvinder for et øjeblik.

De fire klovne vil gerne gå med deres små venner til blodprøvetagning, og andre ting som kan være lidt kedelige. Så kan de finde på at klovne, inden blodprøven skal tages. For klovnene ved, at det gør mindre ondt at få taget en blodprøve, hvis man lige har grint, så man har en masse endorfiner i kroppen.

De kan også finde på at lave løjer på den arm, som der ikke skal stikkes i, for så glemmer man nogle gange at tænke på den arm, der bliver stukket. Klovnene har lommerne fulde af gode tricks mod smerte og tristhed.

Når de kommer tilbage til sengeafdelingen, kan de godt lide at gå ind på stuerne til de børn, som gerne vil have besøg. De kan også finde på at sende børnenes forældre ud af stuen, for de kan så godt lide at høre, hvad børnene har at fortælle, uden at blive forstyrret af de voksne.

Danske Hospitalsklovne

Fiola, Frk. Lakrids, Boing og Baroli er uddannede hospitalsklovne, og de har et godt samarbejde med afdelingens personale.

Læs mere om Danske Hospitalsklovne på deres hjemmeside:

Gå til Danske Hospitalsklovnes hjemmeside
 

Aabenraa og Sønderborg

Patientforplejning

Som indlagt patient får du forplejning under dit ophold. Plejepersonalet vil fortælle dig om mulighederne, når du bliver indlagt.

Morgenmaden serveres som buffet i den respektive afdeling.

Hvis du har specielle behov i forhold til din kost, så bedes du orientere plejepersonalet.

Restaurant

Patienter tilbydes a la carte bespisning i restauranten fra 10.00-14.00 samt 16.00-19.00 alle ugens dage.

Patienter, der ikke har mulighed for at gå i restauranten tilbydes roomservice, som bestilles elektronisk med hjælp fra plejepersonalet.

Pårørende, gæster og ambulante patienter er naturligvis velkomne i restauranten.

Åbningstider:

Alle dage: kl. 8.00 - 19.00 med undtagelse af 24/12 og 31/12, hvor restaurantens åbningstid er kl. 9.00 - 16.00.

Udenfor restaurantens åbningstid tilbydes et udvalg af små måltider til patienterne i afdelingens måltidsvogne.

Menukort

Find restauranten

Du finder restauranten i forhallen ved indgang A i både Aabenraa og Sønderborg.

Automater

Udenfor restaurantens åbningstid vil det være muligt at købe småretter og drikkevarer i automater ved restauranten

Patientforplejning

Som patient får du forplejning under dit ophold. Hvis du har specielle behov i forhold til din kost, så bedes du orientere plejepersonalet.

Tønder Café 

Caféen drives Tønder Kommune, hvorfor al henvendelse og information om caféens drift og udbud skal indhentes hos dem. 

Patienter kan benytte caféen; dette er dog ikke en del af forplejningen.

 Pårørende, gæster og ambulante patienter kan købe mad og drikke i sygehusets café.

Find caféen

Du finder caféen i forhallen. 

Yderligere information

Du kan hente mere information om patientforplejningen og mulighederne for mad og drikke til pårørende på køkkenets hjemmeside.

Læs mere om mulighederne for mad og drikke på sygehuset

Det er meget vigtigt at du husker at tage din vanlige medicin med på sygehuset, både under indlæggelsen og ved ambulante besøg. Derved kan du fortsætte med at tage din egen medicin, samtidig med at vi har mulighed for at gennemgå medicinen. Desuden har sygehuset ikke mulighed for at have alle lægemidler stående.

Det er meget vigtigt, at vi nøjagtig ved hvilken medicin du normalt tager - også evt. naturmedicin og kosttilskud, og om der er noget, du er overfølsom overfor. Derfor bedes du medbringe en liste over vanlig medicin - hvis du har en - og specielt eventuel medicin som ikke fremgår af Fælles Medicinkort.

Læs mere om Fælles Medicinkort

Information til patienter om medicin

min.medicin.dk

Opslag for borgere fra Dansk Lægemiddel Information. Siden finansieres af Lægemiddelindustrien. 

medicinpriser.dk

Oplysninger om priser på medicin og tilskudsydelser på de enkelte lægemidler.  

xnet.dkma.dk/indlaegsseddel/leaflets/leaflets.faces

Opdaterede indlægssedler fra Sundhedsstyrelsen. 

patienthaandbogen.dk

Patienthåndbogen - Inforamtioner om sygdom og sundhed, undersøgelser og behandling. 

apoteket.dk/Laegemidler

Apotekernes side om lægemidler. Artikler og opslag om lægemidler, deres anvendelse, virkning, bivirkninger mm.

Du må som hovedregel gerne bruge din egen mobiltelefon på sygehuset, men vis hensyn, så du ikke forstyrrer andre patienter.

På nogle afdelinger kan mobiltelefoni dog virke forstyrrende på apparatur og instrumenter. På disse afdelinger er mobiltelefoni ikke tilladt. Skiltning vedr. dette vil være at finde på disse afdelinger.

Er du i tvivl...så spørg personalet.

Information om mødetid og mødested (område) fremgår af det indkaldelsesbrev, du har modtaget.

Sygehus Sønderjylland har ikke noget patienthotel tilknyttet, hverken i Aabenraa, Sønderborg eller Tønder.

Der er ikke en hæveautomat på sygehuset, men du kan betale med Dankort i både restauranterne i Aabenraa og Sønderborg samt i caféen i Tønder.

Pas på dine værdigenstande - du hæfter selv ved tyveri på sygehusets område.

Som patient på sygehuset får du anvist et skab med mulighed for aflåsning til dine værdigenstande. 

Det kan dog ikke anbefales at have dyre ure og smykker samt mange kontakter med på sygehuset.

Post til indlagte patienter kan sendes til det afsnit, patienten er indlagt på. Du kan også omadressere aviser og lignende til sygehuset.

Adresser

Aabenraa

Patienter, der er indlagt i Aabenraa kan modtage post på følgende adresse:

Navn på patienten
Afdeling
Afsnit, stue
Kresten Philipsens Vej 15
6200 Aabenraa

Sønderborg

Patienter, der er indlagt i Sønderborg kan modtage post på følgende adresse:

Navn på patienten
Afdeling
Afsnit, stue
Sydvang 1
6400 Sønderborg

Aabenraa

Der er radio og TV, som patienterne kan bruge på alle afdelinger.

Sønderborg

Du kan få radio ved sengen vha. "Patient Kontakten". Radio er gratis, og der er der er radio ved alle senge.

Der er TV opholdsstuerne.

Sygehus Sønderjylland er røgfrit. Det betyder, at du ikke må ryge inden døre på sygehuset. Dette gælder også for E-cigaretter.

Udendørs er det muligt at ryge i specielt afmærkede rygeområder.

I særlig tilfælde, hvor patienter, personale eller pårørende ikke bliver udsat for en risiko ved passiv rygning, kan sygehuset give mulighed for rygning på sygehuset. Hensynet til ikke-rygere går altid forud for hensynet til rygere.

Der er handicaptoilet flere steder på sygehuset, spørg evt. i informationen, hvis du ikke kan finde et handicaptoilet.

Der er almindelige toiletter rundt omkring på sygehuset - blandt andet i forhaller på alle afdelinger.

Når du ankommer til Sygehus Sønderjylland vil du i dagtimerne som hovedregel møde en af vores vejvisere ved indgangen.

Vejviserne kan hjælpe dig med at finde hen til den afdeling eller det ambulatorium eller sengeafsnit, hvor du skal møde på sygehuset - eller måske skal besøge en pårørende eller ven..

Spørg endelig vejviseren, hvis du er i tvivl, når du ankommer!

APPFWU01V