Skip til primært indhold

Arkitekt

Vores fysiske omgivelser består af både gamle, smukke bygninger og nybyggeri, som er både flot og moderne. Men vigtigst af alt er, at lokalerne skal være brugbare til behandling og pleje af patienter. Sygehusets arkitekt står bag de både pæne og praktiske løsninger.

Sygehus Sønderjyllands arkitekt bliver helst væk, når hans arbejde skal indvies, og der skal gode argumenter til at få ham op på podiet og frem i spotlyset. Ikke fordi han er genert. Han er bare mere interesseret i at skabe gode og smukke løsninger, som fungerer for dem der skal bruge dem, end han er i at tage æren.

Arkitekten hedder Ulf Hammer Eriksen, og han har blandt andet udtænkt konceptet bag det nye Ambulatorietorv på sygehuset i Sønderborg. Et koncept, som indebærer at alle ambulante patienter modtages i forgangen og ikke skal finde vej ad snørklede sygehusgange. Ambulatorierne er placeret, så det skal være nemt for afdelingerne at samarbejde om patienter, som går i forløb i forskellige ambulatorier. Og rummene er indrettet så alt har sin plads, der hvor det skal bruges.

Ulfs holdning til renovering af ældre bygninger er, at det skal se ud som om ombygningerne aldrig er fundet sted, men altid har været en del af arkitekturen. Det færdige hus skal være helstøbt, også efter ombygningen. Men det, som er mest vigtigt for Ulf, er den følelse, som man får i kroppen, når man befinder sig i et rum. Det er ikke mindst vigtigt på et sygehus, hvor mennesker befinder sig i nogle af livets mest svære situationer.

Restauranten på sygehuset i Sønderborg er et rigtig godt eksempel på, hvordan Ulf arbejder med denne følelse. Hans ambition da han tegnede rummet var, at restauranten skulle være et frirum, hvor man kan sænke skuldrene og trække vejret. Inspirationen til rummet kommer fra det maritime, som blandt andet ses i skibsplankegulvet.

Men sygehuset skal ikke kun være smukke rum, som det er rart at være i. Det skal først og fremmest fungere for patienterne og for det sundhedsfaglige personale. Derfor bruger arkitekten lang tid på brugermøder med de kliniske afdelinger, hvor han sætter sig ind i arbejdsgange og samarbejder, inden han begynder at sætte streger på sin blok.

Portræt af Ulf Hammer Eriksen
APPFWU01V