Skip til primært indhold

OBS adfærd ved rekvisition af analyser - Der skal være plads til kliniske diagnoser

Ageres efter princippet nice to know eller need to know? Hvordan kan vi sammen være socialt ansvarlige over for vores fælles ressourcer; tid og økonomilofter.  

Hvorfor gør vi det vi gør?

Influenza/ RS-virus undersøgelser

Indtil 2022 modtog Mikrobiologi praktisk taget ingen influenza prøver fra almen medicin i sommermånederne. 
2023 har været helt anderledes, idet der er indsendt mere end 10 gange så mange influenza prøver til Mikrobiologi sommeren 2023 sammenlignet med de tidligere 5 års sommermåneder.

Baggrunden for den ændrede adfærd er uklar:

  • Patienternes insisteren?
  • Har vi glemt de kliniske færdigheder?
  • Udløser travlhed en sikkerheds- ”pakke”?

Ledelsen i Mikrobiologi har truffet beslutning om at afvise denne type undersøgelser fra lægepraksis, idet:

  • Der pt. ikke er tilstrækkeligt med faglige argumenter for at undersøge for influenza om sommeren.
  • Det er svært at argumentere for undersøgelser af luftvejsvirus, hvis disse ikke får en medicinsk konsekvens. I analogi med SST’s anbefaling om kun at undersøge for Covid-19, når det vil få en medicinsk konsekvens.
  • Mikrobiologis økonomi undermineres af unødige influenza virus analyser.

Mikrobiologi har kun fået enkelte henvendelser fra lægepraksis eller sygehusafdelinger på baggrund af afviste influenza virus prøver. Mikrobiologisk afdeling tager det som et tegn på, at undersøgelserne efter nærmere overvejelse nok alligevel ikke var velindicerede.

Råd

Influenza-lignende sygdom er en klinisk enhed, som er tilstrækkelig robust til at agere klinisk på:

  • Unødvendige undersøgelser resulterer i unødigt tidsforbrug og unødig analyse-omkostning, samtidig ledes vores opmærksomhed bort fra de patienter som behøver os mest.
  • Analyser, som ikke forventes få en terapeutisk konsekvens bør ikke udføres.

Der skal fortsat være plads til kliniske diagnoser.

 

Pia Therkildsen                           Steen Lomborg

Praktiserede læge                     Cheflæge, Mikrobiologi

APPFWU01V