Skip til primært indhold

Data- og informationssikkerhed

Information om data- og informationssikkerhed ifm. brug af patientoplysninger på Sygehus Sønderjylland.

Særlig tilladelse til at slå dine oplysninger op i journalsystemet

Læger, tandlæger, jordemødre, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, radiografer, kiropraktorer og ambulancebehandlere med særlig kompetencer har ret til at hente informationer om dig i vores journalsystem, hvis det er nødvendigt i forbindelse med din aktuelle behandling.

Derudover kan ledelsen på Sygehus Sønderjylland også give andre sundhedspersoner særlig tilladelse til at hente informationer om dig i vores journalsystem efter samme regler som læger m.fl.

Tilladelsen gives kun, når ledelsen vurderer, at personalet har brug for informationerne for at kunne behandle dig.

Hent datasikkerhedsinstruks for CIS

APPFWU02V