Skip til primært indhold

Erhvervspraktik som sygeplejerske

Oplev Sygehus Sønderjylland som arbejdsplads.

Du har mulighed for at komme i erhvervspraktik som sygeplejerske på Sygehus Sønderjylland, hvis du er elev i en kommuneskole i Aabenraa, Haderslev, Sønderborg eller Tønder kommune, og er fyldt 15 år.

Sygehus Sønderjylland tilbyder hvert år erhvervspraktik i følgende fastlagte uger: 5,6 og 8 samt i uge 45,46,47,48 og 49. Praktikpladserne er fordelt på Sygehus Sønderjyllands matrikler i Aabenraa, Sønderborg og Tønder.

Praktikkens 1. dag (introduktionsdagen) er ens for alle erhvervspraktikanter og foregår på University College Syddanmark i Aabenraa, her undervises du i tavshedspligt og hygiejne og hører om uddannelsen til sygeplejerske. De resterende 4 dage foregår på en afdeling på Sygehus Sønderjylland.

Du skal kontakte din UU-vejleder (ungdoms uddannelsesvejleder) for at komme i betragtning til en af pladserne. 

Sygehus Sønderjylland tilbyder ikke erhvervspraktik i andre specialer, og laver ikke individuelle aftaler med folkeskoleelever.

Kontakt

Randi Jakobsen

HR-konsulent

HR


51 32 68 83
APPFWU01V