Skip til primært indhold

Frivillige indsatser

Oversigt over frivillige tilbud på Sygehus Sønderjylland

Frivillige på Sygehus Sønderjyllands tre matrikler udfører mange forskelligartede opgaver. Nogle frivillige er tilknyttet foreninger og brugerorganisationer, som Sygehus Sønderjylland samarbejder med; andre er solo-frivillige som henvender sig direkte til sygehuset og er organiseret af sygehusets frivillighedskoordinator i samarbejde med afdelingers ledelse.

Som patient på Sygehus Sønderjylland kan du derfor møde frivillige i mange forskellige sammenhænge. De frivillige er almindelige borgere der har lyst til at gøre en forskel for andre. Der er både mænd og kvinder, unge og ældre, studerende, pensionister og dem der er aktive på arbejdsmarkedet. De har meget forskellige kompetencer, men de bliver alle uddannet til at varetage deres opgaver og gennemgår løbende kurser og workshops så de hele tiden er ajourført.

Du kan være helt tryg: Alle frivillige er underlagt tavshedspligt. 

Det gør frivillige på Sygehus Sønderjylland:

Vejvisernes opgave er at hjælpe borgere med at finde hen til det sted, de ikke selv kan finde hen til, samt svare på simple spørgsmål som – hvor længe er der besøgstid, hvor længe må man parkere, hvor kan jeg finde blodprøvetagningen osv. Derudover selvfølgelig at lytte og hjælpe med at give tryghed til borgerne.

Derudover spritter vejviserne håndtag af på kørestole og rollatorer ved indgangen, henter ”glemte” kørestole fra forhallen hen til indgangen, kører dagkirurgiske kørestole ned til dem, flytter ”glemt” affald til skraldespanden, retter stole til, tjekker patientcafeen og hjælper med at vores forhaller altid ser præsentable ud.

De frivillige vejvisere opholder sig i forhaller i Aabenraa (Indgang A, B og C), Sønderborg og Tønder i hverdagene. De kan nemt kendes på mørkeblå veste med påtryk ”Frivillig” og grønne badges ”Jeg viser vej”. 

Frivillig vejviser

APP-guiderne hjælper patienter og pårørende med de sundheds-apps, man kan have brug for under sit forløb på Sygehus Sønderjylland. Det kan være Mit Sygehus, sundhed.dk, Mit-ID eller aktivering af NemSMS.

APP-guiderne står klar til at hjælpe i forhallen Sygehus Sønderjylland:

​Sønderborg

Mandag- torsdag kl. 9.00-11.30

De svarer også på telefoniske henvendelser i åbningstiden og henvendelser på e-mail:

Sønderborg: 51 28 75 65 / 79 97 69 93

APP-guiderne har e-mailadressen: FrivilligITsupport@rsyd.dk 

APP-guiderne har tavshedspligt 

Patientstøtteordningen på Sygehus Sønderjylland er et samarbejde mellem Røde Kors Sønderborg og afsnittene i Sønderborg, og Røde Kors Aabenraa/Rødekro med afsnittene i Aabenraa.

Frivillige patientstøtter skaber med deres selskab og overskud et kærkomment pusterum for de patienter, der føler sig alene og utrygge på hospitalet. De fungerer som en erstatning for familien og træder til med en snak over en kop kaffe, en hjælp med højtlæsning fra en bog eller avis, et brætspil – eller måske en tur ud på hospitalets grønne områder.

Patientstøtterne er med til at skabe tryghed og forkorte tiden på hospitalet til gavn og glæde for både patienterne, de pårørende og de frivillige.

Patientstøtterne har vagter i hverdagene kl. 15-17. De kan kendes på deres røde polo-skørter med Røde Kors logo på. 

Patientstøtter Røde Kors

Vågetjenesten på Sygehus Sønderjylland er et samarbejde mellem Røde Kors Sønderborg og afsnittene i Sønderborg, og Røde Kors Aabenraa/Rødekro med afsnittene i Aabenraa.

Frivillige vågekoner giver ro og tryghed til en ensom døende ved at lytte og være nærværende. De sidder hos den døende og lytter, holder i hånd – eller hvad situationen indbyder til.

Alle frivillige er modne, robuste, har erfaring med omsorg for døende og vil gerne aflaste og lytte. De gennemgår desuden et uddannelsesforløb ved Rød Kors.

Vågetjenestens arbejde er frivilligt og ulønnet. De frivillige deltager aldrig i plejen af den døende. De er til stede for at skabe ro og tryghed for den døende og eventuelle pårørende. Det gør også de ansattes hverdag lidt lettere.

Læs en artikel om vågetjenesten i Aabenraa her

 

 

Regionsrådet har i budgetaftale for 2021 afsat midler til en styrket palliativ indsats – ”Den sidste tid”. Heri er der et ønske om at arbejde i retning af en udvidet, ensartet og systematisk inddragelse af frivillige i de regionale palliative tilbud – særligt for de tilbud, der varetages/udgår fra de palliative funktioner på regionens sygehuse.

Region Syddanmark er indgået en aftale med Røde Kors om etablering af palliativ frivillig indsats i samarbejde med alle regionens sygehuse, bl.a. Sygehus Sønderjylland. Projektet skal rulles ud i løbet af 2022, og målgruppen er palliative patienter tilknyttet Sygehus Sønderjyllands palliative team - både indlagte og udskrevne til eget hjem. 

De konkrete opgaver for de frivillige vil/kan være:

  • Socialt samvær og praktiske gøremål med den alvorligt syge og døende
  • Forskellige former for aflastning af den pårørende

Jule- og nytårsaften hjælper frivillige ved spisesituationer kl.17-19 på afdelingerne. De går til hånde med at dække bord, lave kaffe/te og rydde op efter spisningen. De frivillige hygger med patienter og pårørende og skaber julestemning. 

​På Sygehus Sønderjylland får vi af og til besøg af musikere og kor, som bidrager med koncerter og underholdning.

I en periode har Sygehus Sønderjylland haft en fast husmusiker - Anders Munch - som skiftevis har spillet på sygehusene i Aabenraa og Sønderborg den første tirsdag i måneden. Derudover kommer der af og til kor og orkestre og spiller i fællesarealerne.

Hvis du kender et kor eller orkester der gerne vil optræde for og glæde patienter og pårørende eller har andre ideer til underholdning, så henvend dig til sygehusets frivillighedskoordinator.

Hvis du har født på Sygehus Sønderjylland, så har du måske stadig en fin, lille hjemmestrikket hue hjemme i skuffen, som dit barn fik på fødegangen.

Der har over årene været lidt udskiftning i den gruppe af frivillige damer, som siden 2010 har strikket til de nyfødte. I år har de frivillige overrakt hue nummer 10.000 til afdelingsjordemoder Susanne Ockens.

Ud over huerne kan man strikke skridsikre strømper til patienter eller hækler, strikker og syer trøstemus til Sygehus Sønderjyllands børneafdeling. 

Kontakt

Rikke Schmidt

Frivillighedskoordinator

Kvalitet


79 97 68 37
APPFWU01V