Skip til primært indhold

Subakutte tider for ortopædkirurgiske patienter

Ortopædkirurgisk ambulatorium i Aabenraa tilbyder subakutte FAM-tider. Her kan tilbydes hurtige tider til alle ortopædkirurgisk relevante skader der er mellem 24-72 timer gamle. Det samme gør sig gældende for andre akut udviklede tilstande såsom abscesser, sår, forværring af tilstande set i skadestuen inden for det foregående døgn, knækket gips, defekt bandage eller lignende.

Der kan IKKE visiteres tilstande med forværring i forud bestående skader ældre end ét døgn eller forværring i allerede kendte degenerative/kroniske/reumatologiske tilstande.

Skader eller tilstande der er ældre end 72 timer skal henvises til traumeambulatoriet i Aabenraa på normal vis.

  • Såfremt der er mistanke om fraktur bedes om at henvise til røntgen af det mistænkte område, og når svar på røntgen foreligger og evt. fraktur er bekræftet kan der henvises til traumeambulatoriet, og ved visitering vil patienten blive prioriteret i henhold til henvisningsteksten, eller telefonisk kontakte FAM-vagten mhp. råd og vejledning.

  • Ved mistanke om ledbåndsskader kan der henvises til traumeambulatoriet på normal vis, og ved visitering vil patienten blive prioriteret i henhold til henvisningsteksten. Normalt vil mistanke om ledbåndsskader blive indkaldt til klinisk opfølgning ca. 2 uger efter skaden.

  • Patienter med ikke-traumatiske smerter i knæ, skuldre, hofter, albuer, etc. skal henvises direkte til den relevante sektor i Sønderborg med relevant henvisningstekst.

  • Ortopædkirurgisk ambulatorium i Aabenraa varetager IKKE udredning og behandling af rygproblematikker (bortset fra frisk fraktur) inkl. diskusprolaps. Der henvises i stedet til den Regionale Ryginstruks eller Rygrøret (tlf.: 63484127).

  • Patienter med diabetiske fodsår skal henvises direkte til sårambulatoriet i Sønderborg som har udrednings- og behandlingsfunktionen.

  • Patienter med distal gangræn skal henvises direkte til karkirurgisk afdeling/ambulatorie Aabenraa/Kolding. Primær ortopædkirurgisk vurdering er et tidstabende mellemled for iskæmiske patienter.

FAM-vagten kan kontaktes hvis der er tvivl om hvorvidt en patient skal ses subakut.

Ovenstående information findes også på Ortopædkirurgisk afdelings hjemmeside, hvor der også findes kontaktoplysninger, vejledninger og andre oplysninger om Ortopædkirurgi til almen praksis og speciallæge praksis. Informationerne findes på adressen https://sygehussoenderjylland.dk/praksis-orto

APPFWU01V