Skip til primært indhold

Webinar om ambulant tilbud til patienter med Funktionel Lidelse eller funktionelle symptomer

Målrettet almen praksis.

Ambulatorium for Funktionelle Lidelser på Sygehus Sønderjylland afholder webinar målrettet almen praksis om det ambulante sundhedstilbud til patienter med Funktionel Lidelse eller funktionelle symptomer.

Tidspunkt og tilmelding

Webinaret afholdes den 3. onsdag i februar, marts og april måned kl. 15.30 - 16.15. På webinaret informeres om tilbuddet, ligesom der er afsat tid til dialog.

Tilmelding kan ske via Plan2Learn:

>> Gå til tilmeldingsside i Plan2Learn

Om det ambulante sundhedstilbud 

Ifølge Dansk Selskab for Funktionelle Lidelser har ca. 2% af den voksne befolkning funktionel lidelse i en grad der kræver specialiseret behandling. Derudover rammes ca. 10% af den danske befolkning af funktionel lidelse i lettere grad. Det betyder rent faktisk, at funktionelle lidelser er lige så almindelige som f.eks. depression – men desværre langt fra lige så kendt – hverken hos patienter, pårørende og læger. Det betyder også, at læger, fra de fleste specialer, møder patienter med en eller anden grad af funktionelle symptomer.

På Sygehus Sønderjylland kan vi tilbyde patienter, som lider af funktionelle symptomer, og måske har fået diagnosen Funktionel Lidelse i let til moderat grad, et forløb på en patientskole.

Over 2 seancer vil patienterne blive introduceret til hvad funktionelle symptomer er, hvilke udfordringer det kan medføre i dagligdagen samt mødet med både sundhedsvæsnet og det kommunale system. Ydermere er der stort fokus på at undervise patienterne i forskellige redskaber/metoder, som de kan anvende fremadrettet og på den måde tage handling i eget liv. Ydermere giver gruppeforløbet patienten mulighed for at møde andre med lignende symptomer.

I forbindelse med patientskolen tilbydes patienten et opfølgende besøg, hvor der kan følges op på tiden efter undervisningen og brugen af redskaberne.

Som praktiserende læge er det dig, der kan henvise patienten til psykoedukationstilbuddet.
Det er ikke et krav at patienten har diagnosen Funktionel Lidelse, men patienten skal have symptomer svarende til let til moderat funktionel lidelse.

Det er vigtigt at din patient er informeret om, at du tænker funktionel lidelse, og er motiveret for at få mere viden om dette.

Se yderligere information om sundhedstilbuddet på Sundhed.dk

>> Gå til information om sundhedstilbuddet på Sundhed.dk

Kontakt

Ambulatorium for Funktionelle Lidelser
Sygeplejerske Kaja Christensen
Tlf.: 79 97 33 89

APPFWU02V