Skip til primært indhold

Socialsygeplejerske

Socialsygeplejersken yder fagprofessionel hjælp og støtte til socialt udsatte patienter med komplekse problemstillinger som hjemløshed, psykiatriske lidelser samt stof- og alkoholoverforbrug og bygger bro mellem patient, sundhedsvæsenet, kommunale instanser, praktiserende læger og frivillige organisationer.

Lone Meier er ansat på Sygehus Sønderjylland som socialsygeplejerske.

Formålet med socialsygeplejersken

Formålet med socialsygeplejersken er at være med til øge lighed i sundhed.

Socialsygeplejerskens funktion

 • Fagprofessionel hjælp og støtte til socialt udsatte patienter med komplekse problemstillinger som hjemløshed, psykiatriske lidelser samt stof- og alkoholoverforbrug
 • Arbejder ud fra skadesreducerende tilgang
 • Bygge bro mellem patient, sundhedsvæsenet, kommunale instanser, praktiserende læger og frivillige organisationer
 • Sparringspartner for sundhedspersonale i FAM, sengeafsnit og ambulatorier

Målgruppen

 • Socialt udsatte borgere med komplekse problemstillinger
 • Borgere med hyppige indlæggelser
 • Borgere der har svært ved at klare en indlæggelse og har mange afbrudte ambulante forløb

Hjælp og rådgivning, som socialsygeplejersken tilbyder den udsatte patient

 • Være patientens nærmeste pårørende
 • Yder fagprofessionel omsorg
 • Koordinere og bistå til den gode udskrivelse
 • Kontakt til patientens netværk
 • Mulighed for at udlevere praktiske ting som tøj og sko

Her kan du fysisk møde Socialsygeplejersken

 • Aabenraa: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag
 • Sønderborg: Onsdag samt ad hoc

Kontakt til socialsygeplejersken

Socialsygeplejerske Lone Meier


23345406

Mere information:

Socialsygeplejersken træffes alle hverdage i tidsrummet kl. 8-15.

APPFWU01V