Skip til primært indhold

Mikrobiologi er i gang med digitalisering af bakteriologiske undersøgelser

Digitaliseringen er en meget omfattende omlægning af laboratoriearbejdet fra manuelle processer til automatiseret styring af agarplader, udsåning på robot, digitaliseret automatisk aflæsning og i et vist omfang automatisk besvarelse. Digitaliseringen vil medføre en effektivisering som gør det muligt at overkomme stigende prøveantal, øge kvaliteten og afkorte svartiden.

Rekvirentens angivelse af typen af undersøgelse, prøvemateriale og visse andre data styrer, hvilke agarplader, inkubationsforhold, og signifikansgrænser, som analyseudstyret skal anvende. Lidt forenklet kan man sige at rekvirenten styrer robotterne og den digitale aflæsning.

Vigtigt med præcis rekvirering

Præcis rekvirering har altid været en forudsætning for korrekt undersøgelse. Mikrobiologi har ofte bidraget med retning af rekvirentens fejl. Forkerte input i robotten kan lede til stop eller ubrugelige resultater.

Det er af meget stor betydning, at man bruger begreberne korrekt og rekvirer præcist. For at fremme dette kommer der for sår en opsplitning efter opståelsesmåden eller patologien. Her givet ved nogle eksempler:

  • Sår - podning fra operationssår (cicatrice): Selvforklarende
  • Sår - podning fra brandsår: Selvforklarende
  • Sår - podning fra bidsår: Selvforklarende
  • Podning fra absces: Selvforklarende
  • Impetigo - podning: Selvforklarende
  • Paronychion - podning: Selvforklarende
  • Indstikssted - podning: Selvforklarende
  • Pinhul - podning: Selvforklarende
  • Eksem- podning: Selvforklarende

Sår - podning fra ulcus/decubitus:
Der er tale om sår opstået på grund af forhold i vævet, fx iskæmi, tryk med iskæmi til følge (”ulcus decubitale”), ulcus cruris venosum, maceration, pyoderma gangrenosum, etc.

Sår - podning fra traumesår (vulnus):
Anvendes når skaden sker på grund af direkte ydre påvirkning (ikke operation): Det kan være stik/skære/knusningslæsion.

Herudover vil der være bakteriespecifikke dyrkninger, mest fra slimhinder, som rekvireres specifikt, fx: Hæmolytiske streptokokker, hæmolytiske streptokokker gruppe B (GBS), gonokokker, Candida, MRSA. Dette skal man i givet fald specifikt rekvirere, dvs ikke blot angive i fri tekst.

Husk også at angive anatomisk lokalisation (ved relevans), men det må ikke ske i fri tekst. Vælg fra listen. 

Overgangsperiode

Forandringerne starter 1. april, men der vil være en periode med tilpasning, hvor der vil være en vis mindre fejlretning af rekvisitionerne, eller der sendes et svar retur med besked om at kontakte Mikrobiologi for en præcisering af hvad man ønsker undersøgt og for hvad. Prøven vil i givet fald blive opbevaret en uge.

Lisbet Sierk Matthiesen, Chefbioanalytiker og Steen Lomborg, Cheflæge

APPFWU01V