Skip til primært indhold

Infektionshygiejne

Retningslinjer, rådgivning og vejledning inden for infektionshygiejne målrettet fagpersoner.

Sådan spritter du hænder (ingen lyd)

På- og aftagning af værnemidler

Kontakt

Hygiejnesygeplejersker


79 97 02 85

Mere information:

Hygiejnesygeplejersker træffes i dagtiden på hverdage.
Uden for dette tidsrum henvises til vagthavende mikrobiolog.

APPFWU01V