Skip til primært indhold

Henvisning og visitation af patienter på 50 år+ med hofte- eller knæledssmerter

Retningslinjer og kriterier fra Alloplastikafdelingen i Sønderborg

I denne aldersgruppe er ledsmerterne langt overvejende på degenerativ baggrund, altså et stadie af artrose.

Andre årsager kan være rygproblem, arteriosklerostisk betinget eller rheumatisk sygdom. Dette skal udredes i primærsektoren før henvisning.

Debuten af en degenerativ lidelse kan være akut, men som udgangspunkt vil en kirurgisk behandling rettet mod menisk eller ledbånd ikke være indiceret.

Diagnosen er klinisk, og den første behandling ligger i primærsektoren og omfatter information om tilstanden, om fornødent vægttab, superviseret og specifik træning 2 gange ugentligt over minimum 6 uger. Der vil ofte være behov for fast analgetika.

Der foreligger retningslinier fra Sundhedsstyrelsen. Der har været fyldestgørende artikler i Ugeskrift for Læger, og der ligger talrige artikler på nettet, også med patientvenlig information.

For fysisk svage patienter er GLA;D træning et godt tilbud, for fysisk stærkere patienter er der træning i fitnesscenter.

Hvis der over nogle måneder ikke er effekt af konservativ behandling, er næste tiltag en overvejelse om operation, som vil være alloplastik. Her kommer henvisning til sygehuset ind i billedet.

Den gode henvisning indebærer en anamnese og en patient, som er informeret om og indforstået med en eventuel operation. Der skal være en aktuel status på eventuel komorbilitet, så som kronisk hjerte- og lungesygdom, diabetes, BMI og mentale forhold. Der skal foreligge en røntgenundersøgelse, som ikke er over 6 måneder gammel og det forventes at egen læge har set og vurderet svaret på røntgen.

Visitationen på sygehuset indebærer en vurdering af ovennævnte forhold i henvisningen. Det er med henblik på overvejende kun at se de patienter, som må forventes at skulle opereres og at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af de forhåndenværende ressourcer.

Alloplastikafdelingen i Sønderborg er garantiafdeling og modtager patienter fra hele regionen, i nogle tilfælde fra hele landet. Derfor er det vigtigt at for eksempel røntgenbilleder er taget ”lokalt” og ikke alle skal tages ved fremmødet i Sønderborg.

Henvisninger vil fremover blive returneret, hvis der ikke foreligger aktuelle røntgen undersøgelser (vi efterspørger ikke MR-scanning), hvis der ikke er foretaget relevant konservativt behandling eller hvis der ikke er status på relevant komorbilitet.

Sektorens læger stiller gerne op ved faglige møder med praksis omkring dette emne.

Telefoniske henvendelser er også velkomne, hvor tidsrummet onsdag mellem kl. 08:00 og 09:00 er hensigtsmæssigt.

 

Venlig hilsen

Lars Holm

Overlæge og sektoransvarlig for knæalloplastik

Sygehus Sønderjylland

 

APPFWU02V