Skip til primært indhold

Lukning af Brystkirurgien i Sygehus Sønderjylland

Henvisningsvejledning

Pr. 1. december 2023 er Brystkirurgisk Afdeling i Sygehus Sønderjylland lukket

Brystkirurgiske patienter fra Tønder og Haderslev Kommune tilknyttes Brystkirurgisk Afsnit (Esbjerg) på Esbjerg og Grindsted Sygehus.

Brystkirurgiske patienter fra Sønderborg og Aabenraa Kommune tilknyttes Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling (Vejle) på Sygehus Lillebælt.

Infektiøse sygdomme i mammae, som mastitis og absces, henvises direkte til Brystkirurgisk afdeling i enten Esbjerg eller Vejle på baggrund af patientens bopælskommune.

Henvisningsoplysninger ved direkte henvisning til Brystkirurgisk afdeling:

Esbjerg og Grindsted Sygehus

Afdelingsnavn:  SVS Brystkirurgisk Ambulatorie (Esbjerg)
Lokationsnummer: 5790000215140
SghAfd-kode: 550104M

Sygehus Lillebælt

Afdelingsnavn: SLB Organkirurgisk Ambulatorium (Vejle)
Lokationsnummer: 5790000181346
SghAfd-kode: 6008219

Ift. henvisning af patienter med begrundet mistanke om brystkræft ændres der ikke i henvisningsproceduren.
Hvis der findes indikation for at henvise til en brystkirurgisk afdeling, vil dette ske på baggrund af ovenfor nævnte fordeling af patienter mellem Sygehus Lillebælt og Esbjerg og Grindsted Sygehus.

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/syddanmark/almen-praksis/patientforloeb/forloebsbeskrivelser/icpc-oversigt/x-kvindelige-koensorganger-inkl-mammae/mammacancer

Alle henvisninger til alle typer af mammografi sendes direkte til Røntgen og Skanning, Aabenraa.

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/syddanmark/almen-praksis/patientforloeb/billeddiagnostik/sygehus-soenderjylland/shs-ambulanttilbud

Se i øvrigt nyhed på regionens hjemmeside:

https://regionsyddanmark.dk/om-region-syddanmark/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2023/november-2023/brystkraeftoperationer-fra-sonderjylland-rykkes-til-vejle-og-esbjerg

Hent vejledning som pdf

Hent denne vejledning som pdf

APPFWU02V