Skip til primært indhold

Demensvenligt Sygehus

Information til fagpersoner om Demensvenligt Sygehus

Som et led i den nationale demenshandleplan 2025 (initiativ 18) er der fokus på, hvordan sygehuse kan sikre en behandling af høj kvalitet til mennesker med demens, når de bliver indlagt.

Ofte er det en utryg og forvirrende oplevelse for mennesker med demens at komme på sygehuset, hvor omgivelserne er fremmede, og det kan være svært at holde styr på årsagen til sygehusindlæggelsen og de mange beskeder, der gives under et ophold.

Klik på + for at hente information

Den primære målgruppe for dette arbejde er patienter med demens og anden kognitiv nedsættelse.

De overordnede mål er:

 • Patienten og deres pårørende oplever sammenhæng i patientforløbet
 • Patienten og deres pårørende oplever, at der er afsat den nødvendigt tid til udredning, behandling og pleje
 • Der er de nødvendig fysiske rammer, der kan skabe ro for patienter med demens og deres pårørende
 • Patienter med demens oplever høj faglig kvalitet og patientsikkerhed

Demensvenligt Sygehus handler om at

 • uddanne alle faggrupper på et sygehus
 • skabe arbejdsgange, der gør det muligt at tage hensyn
 • inddrage pårørende
 • tilpasse de fysiske omgivelser, så patienter med demens fx kan finde vej og finde ro

Målet er at give patienten og de pårørende en bedre oplevelse, men i høj grad også at højne behandlingens kvalitet og ikke mindst give fagpersonerne den tilfredsstillelse, der ligger i at være i stand til at hjælpe et sårbart menneske.

Det er regionalt besluttet, at alle sygehuse i Region Syddanmark skal være Demensvenligt Sygehus. For at kunne definerer sig selv som det, er der en række indsatser, der skal implementeres.

Der er følgende tre hovedindsatsområder:

Viden og kompetencer

 • på det demensvenlige sygehus har al personale viden og kompetencer til at forstå og handle på de særlige udfordringer, som patienter med demens har.

Organisering

 • på det demensvenlige sygehus er der procedurer der understøtter og forbedrer kvaliteten af behandling og pleje for patienter med demens og deres pårørende

Fysiske omgivelser

 • på det demensvenlige sygehus er de fysiske omgivelser med til at fremme patientsikkerhed og tryghed.

Kompetenceløftet består af flere elementer: 

Ud over kompetenceløft er der ift. demensvenligt sygehus også følgende indsatser:

 • Et initiativ omkring udarbejdelse af fælles retningslinje for screening, forebyggelse og behandling af delirium
 • Et samarbejde omkring afprøvning og vurdering af behandlingsredskaber, så der sikres fælles viden om evidensbaserede behandlingsredskaber
 • Udvikling af en ’demens-pakke’ med relevante behandlingsredskaber, som er centralt tilgængelig på hvert sygehus, og hvorfra de enkelte afdelinger kan rekvirere denne pakke
 • ”Det gode patientforløb” - kommunikation og samarbejde i forhold til modtagelse og udskrivelse af patienter med demens, dette i tæt samarbejde med de kommunale demenskoordinatorer

Klik på følgende link for at tilmelde dig e-læringsprogrammet Demensvenligt Sygehus, Sygehus Sønderjylland 

 

Kontaktperson

Ditte-Marie Madsen

Demenskoordinator

Kvalitet


APPFWU01V