Skip til primært indhold

Patientansvarlig Læge

Den patientansvarlige læge er en navngiven læge, som er udpeget til at bære det overordnede ansvar og overblik for en given patients forløb på sygehuset.

Information om patientansvarlig læge gives specifikt til de patienter, der er omfattet af ordningen.

Formålet med at have en patientansvarlig læge er, at man som patient skal opleve, at der er en rød tråd igennem forløbet.

Den patientansvarlige læge er ikke fagligt ansvarlig ud over eget speciale eller behandling, men har en funktion som koordinator og bagstopper eller tovholder for patientens samlede udrednings- og behandlingsforløb. Endvidere skal patienten kunne søge til sin patientansvarlige læge, hvis han eller hun er i tvivl om noget i forhold til sit udrednings- og/eller behandlingsforløb på sygehuset.

Man vil gennem sit forløb møde andre læger, som vil være ansvarlige for behandlingen. Hvis der skal træffes større beslutninger omkring behandlingen, vil den patientansvarlige læge blive involveret. 

 

APPFWU01V