Skip til primært indhold

Reminder vedrørende hæmaturipakken fra Urinvejskirurgi

aftale om hæmaturipakken. Problemet er, at der blot henvises, og at man ikke får ringet og aftalt forløbet.

Husk derfor nedenstående i forløbsbeskrivelsen for Hæmaturi:

"I forbindelse med konsultationen ringer egen læge først til afdelingen for Rønt-gen og Skanning, bookingen tlf. 79 97 63 29 med henblik på en tid til CT-urografi.
Egen læge viderestilles herefter til afdelingen for Urinvejskirurgi.

Kontaktperson: Lægesekretær/forløbskoordinator Inger Christensen, tlf. 79 97 38 85 mhp. en tid til en ambulant cystoskopi.  

Pakke: Telefonisk kontakt samt elektronisk henvisning til Røntgen og Skanning samt Urinvejskirurgi."

Gå til forløbsbeskrivelse for Hæmaturi (kræft i blære og nyre, nyrebækken og urinleder)

 

Med venlig hilsen og god sommer

Bettina Nørby, Cheflæge, Urinvejskirurgi, Vejle sygehus
Lone Manane, Praksiskonsulent

APPFWU02V