Skip til primært indhold

Er der noget, vi kan gøre bedre?

På Sygehus Sønderjylland vil vi gerne levere den bedste behandling og service og være sønderjydernes naturlige valg, når de bliver henvist til behandling på et sygehus. Du kan være med til at hjælpe os på vej ved at fortælle os om dine oplevelser.

Vi vil meget gerne tale med dig og høre fra dig, hvis du som patient eller pårørende oplever noget, vi kan gøre bedre. Eller hvis du bare har fået en god idé til sygehusets arbejde, som du gerne vil dele med os.

Patientoplevelser og tilbagemeldinger er helt afgørende for, at vi kan udvikle os. Vi bruger dine input og erfaringer til at blive klogere og mere opmærksomme på, hvor og hvordan vi kan forbedre os, så vi kan give vores patienter og pårørende den bedste oplevelse. 

Hvis du vil hjælpe os med input eller på anden måde komme med tilbagemeldinger på dine oplevelser med sygehuset, har du en række muligheder for at komme i kontakt med os. Du er altid meget velkommen til at fortælle om dine oplevelser og give dine input direkte til medarbejderne eller ledelsen på afdelingen, men du kan også henvende dig til vores direktion. Se dine muligheder og hvordan du kommer i kontakt med os herunder.

Medarbejdere

Tag direkte fat i medarbejderne på afdelingen og fortæl dem om dine oplevelser, så I sammen kan forsøge at løse mulige problemer. Medarbejderne kan også bruge dine input i dagligdagen og er altid glade for at få tilbagemeldinger.

Afdelinger

Hvis du ønsker at tale med ledelsen på den afdeling, hvor du har været indlagt, har du både mulighed for at ringe eller skrive.

Du finder kontaktinformation til den enkelte afdeling på afdelingens hjemmeside.

Gå til afdelingsoversigten

Direktionen

Vores direktører vil gerne høre om dine oplevelser og ser det som en vigtig opgave i udvikling af sygehuset. Du kan skrive en mail til direktionen på mailadressen shs.kontakt@rsyd.dk

Hvis du ikke har mulighed for at sende en mail, er du også velkommen til at skrive et brev. Det skal sendes til Direktionssekretariatet, Sygehus Sønderjylland, Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa.

Er du utilfreds med noget, der vedrører dit forløb på sygehuset, så har du en række muligheder for at klage.

Tal med afdelingen

Er du ikke tilfreds med dit forløb, så henvend dig i første omgang til afdelingens personale eller ledelse, så I kan forsøge at løse problemet sammen.

Du finder kontaktinformation til den enkelte afdeling på afdelingens hjemmeside.

Gå til afdelingsoversigten

Få hjælp til at klage

Patientvejledningen i Region Syddanmark

Ønsker du at klage over din behandling eller dine oplevelser på Sygehus Sønderjylland, kan det være en god ide at rådføre sig med og få hjælp ved Patientvejlederen i Region Syddanmark, inden du påbegynder en eventuel klage.

Gå til Region Syddanmarks hjemmeside om, hvordan du kan klage over sundhedsvæsenet

Gå til Patientvejledningens hjemmeside for mere information

Styrelsen for Patientklager

Du kan også kontakte Styrelsen for Patientklager som behandler:

 • Undersøgelse, diagnose og behandling

 • Information om og samtykke til behandling

 • Journalføring

 • Sundhedspersoners tavshedspligt

 • Lægeerklæringer

eller rettighedsklager f.eks.:

 • Kørsel til og fra undersøgelse/behandling (befordring og befordringsgodtgørelse).

 • Frit og udvidet frit sygehusvalg, herunder hvis regionen ikke har oplyst om muligheden.

 • Maksimale ventetider for behandling af visse livstruende sygdomme.

 • Henvisning til eller refusion af udgifter til behandling i udlandet.

 • Aktindsigt i en patientjournal

Du kan læse mere om behandlingsklager og rettighedsklager på styrelsens hjemmeside

Skriv til sygehusets ledelse

Sygehusets ledelse behandler klager vedrørende:

 • Serviceniveau
 • Personalets adfærd
 • Fysiske rammer
 • Tilgængelighed
 • Planlægning og koordination
 • Kommunikation

Du kan kontakte ledelsen ved at skrive til os via digital post.

Sådan gør du:

 1. Gå til sikker digital post på Borger.dk
 2. Log på med dit MitID
 3. Skriv direkte til sygehuset via din digitale postkasse
 4. Send beskeden

 

Som patient eller pårørende er du ofte den første, der opdager, når noget er tæt ved at gå galt, eller hvis der er sket en fejl.

Vi kan som sygehus lære af dine erfaringer, så det samme ikke sker igen

Så hvis du som patient eller pårørende opdager, at der er sket en utilsigtede hændelse i forbindelse med, at du eller din pårørende er indlagt, er du / I meget velkommen til at indrapportere hændelsen, så vi som sygehus kan lære af de fejl, der kan ske, men som vi ikke ønsker skal ske.

Du kan læse mere om utilsigtede hændelser på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside:

Gå til Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

Du kan indrapportere de utilsigtede hændelser på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside:

Gå til siden, hvor du kan indrapportere utilsigtede hændelser

APPFWU02V