Skip til primært indhold

Kom Trygt Hjem

Fra september 2023 kan vi tilbyde patienter med hoftenære frakturer, at være en del af ''Kom Trygt Hjem". "Kom Trygt Hjem" er et fælles projekt for Ortopædkirurgisk afdeling på Sygehus Sønderjylland og de fire sønderjyske kommuner. Projektet har til formål at skabe tryghed og en bedre hjemkomst for ældre mennesker, der sendes hjem til deres plejecenter eller til deres eget hjem efter at være behandlet for hoftenær brud på sygehuset.

"Kom Trygt Hjem" omfatter en hel række information, vejledninger, træningsvideoer, gode råd mv. til både fagprofessionelle og patienter.

Tilbuddet skal munde ud i øget livskvalitet og forbedret funktionsniveau for borgeren. Samtidig forventes det at have de positive effekter, at kunne forebygge komplikationer i form af infektioner, fald, forstoppelse og dehydrering, samt at flere af de hjemvendte patienter ikke bliver indlagt senere i forløbet, og på lang sigt at overlevelsen stiger.

Ligeledes skal tilbuddet bidrage til en fælles systematik, metodik og tættere samarbejde mellem kommuner og sygehus i overgangssektoren.

Du kan læse mere om Kom Trygt Hjem på Kom Trygt Hjems hjemmeside

APPFWU01V