Skip til primært indhold

Inspirationskatalog

Inspirationskatalog med resultaterne af de syv workshops, hvor der vil blive arbejdet med konkrete løsninger på konkrete udfordringer.

Hent resultaterne fra de syv workshops - klik på titlen:

Arrangør: Sygehus Lillebælt

Indhold

Med målet om at give overblik over, sætte mål og retning for samt give et fælles sprog omkring implementeringsprocesser har Sygehus Lillebælt lavet et tværgående implementeringsværktøj.

Hjælpeværktøjet kan bruges til vurdering af en forestående implementeringsindsats, dialog om ambitioner for implementeringen og løbende status på implementeringsindsatsen.

Resultater

Arrangør: Socialområdet

Indhold

Hvad gør vi, når kultur og adfærd udfordrer implementeringen af nye løsninger og metoder?

Resultater

Arrangør: Sygehus Sønderjylland

Indhold

Når ting skal implementeres handler det ikke kun om arbejdsgange, skemaer og tjeklister – det handler om de mennesker, der skal justere arbejdsgange og arbejde med tjeklister og skemaer.

Alle har en interesse i at gøre det bedste for patienten – hvorfor er det så så svært?

Resultater

Arrangør: Odense Universitetshospital

Indhold

Vi skal lave forbedringer for at frigive ressourcer i en travl hverdag. Sygeplejerskerne/plejepersonale har svært ved at overskue deltagelse i forbedringsprocesser, da det føles som en ekstra arbejdsopgave at implementere forbedringer i en afdeling.

Resultater

Arrangør: Esbjerg sygehus, Grindsted sygehus, Syddansk Universitetshospital

Indhold

Anvendelse af Den Syddanske Forbedringsmodel som metode til organisering af ny struktur og som ledelsesmodel.

Resultater

Arrangør: Psykiatrien

Indhold

Klinikere og workshopdeltagere beretter om egne oplevede problemer med implementeringen af nye arbejdsgange efter endt workshop. Oplevelser og erfaringer i forhold til at skifte roller undervejs i processen fremlægges, og der lægges herefter op til drøftelse mellem deltagerne og oplægsholderne.

Resultater

 

Arrangør: Regionshuset

Indhold

Hvor kan forbedringsværktøjerne bruges i administrative sagsgange og opgaver, og hvor kan det være en udfordring at bruge dem?

Resultater

 

APPFWU01V