Skip til primært indhold

Hjælpemidler og behandlingsredskaber

Behandlingsredskaber som f.eks. krykker, kørestol, rollator, gangstativ o.l. kan lånes i en begrænset periode. Aflevering af lånte behandlingsredskaber skal ske i Udlånsdepotet på sygehusene i Aabenraa og Sønderborg eller ved Informationen i Tønder.

Udlån 

Under indlæggelse

Hvis du har behov for et behandlingsredskab, f.eks. en rollator, sørger afdelingen du er indlagt på for at udlåne et til dig.

Ergoterapeuten og/eller fysioterapeuten vurderer og afprøver sammen med dig, hvilke behandlingsredskaber du har brug for og instruerer dig i brugen af dem.

Efter indlæggelse

Hvis du har brug for behandlingsredskaber efter udskrivelse i en begrænset periode, låner du det fra sygehuset. Er du blevet henvist til genoptræning i kommunen og understøtter redskabet din genoptræning, er det kommunen du skal kontakte. Det kan f.eks. være en rollator. 

Du får en låneseddel, som oplyser om, hvornår det udlånte skal returneres. Du skal selv sørge for at få behandlingsredskaberne transporteret hjem.

Hvis der er behov for at forlænge din lånetid, kan du kontakte Udlånsdepotet på telefon. Se nedenfor.

Hvis der er varigt behov for hjælpemidler efter indlæggelsen, sørger sygehuset for kontakt til din hjemkommune, som så varetager udlånet af hjælpemidlet.

Eksempler på hjælpemidler og behandlingsredskaber, krykker, rollator, gangstativ og kørestol

Aflevering

Behandlingsredskaber som du har lånt på Sygehus Sønderjylland kan afleveres i Udlånsdepotet på sygehusene i Aabenraa og Sønderborg eller ved Informationen i Tønder.  
Har du fået patienttøj eller linned med fra sygehuset, må du gerne aflevere det sammen med behandlingsredskaberne.

Det udlånte skal leveres tilbage i rengjort stand, og du skal selv sørge for transport af lånte behandlingsredskaber til og fra sygehuset.

Adresser og åbningstider

Hjælpemiddeldepotet i Aabenraa

Kresten Philipsens Vej 15, 6200 AAbenraa


79 97 19 12

Mere information:

Telefontid:
Kl. 8.00 - 9.00 og kl. 13.00 - 14.00 i hverdagene.

Åbningstid:
Kl. 8:00 - 14:30

Behandlingsredskaberne kan både hentes og afleveres udenfor Hjælpemiddeldepotets åbningstider.

Find vej:
Hjælpemiddeldepotet ligger i Område 20 - nærmeste indgang er Indgang B.

I område 20 er der markeringer i gulvet, som viser vej til, hvor man kan hente og aflevere behandlingsredskaberne.

Hjælpemiddeldepotet i Sønderborg

Vestvang 5F, 6400 Sønderborg


79 97 19 12

Mere information:

Telefontid:
Kl. 8.00 - 9.00 og kl. 13.00 - 14.00 i hverdagene.

Behandlingsredskaberne kan hentes og afleveres mandag til lørdag fra kl. 7 til kl. 18. Følg skiltningen.

Find vej:
Benyt Indgang C.
Kør efter skiltning til Hjælpemiddeldepotet.

Hjælpemiddeldepotet i Tønder

Carstensensgade 6-10, 6270 Tønder


79 97 00 00

Mere information:

Behandlingsredskaber kan afleveres ved Informationen ved hovedindgang i dagtiden.

APPFWU01V